Rosina noteikt kārtību aizturētu patvēruma meklētāju veselības stāvokļu pārbaudēm un sanitārajai apstrādei

Rosina noteikt kārtību aizturētu patvēruma meklētāju veselības stāvokļu pārbaudēm un sanitārajai apstrādei

03.06.2016
  • 2.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kurā noteikta kārtība, kādā, ievietojot aizturētu patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, Valsts robežsardze nodrošina aizturētā veselības stāvokļa pārbaudi.* 
  • Noteikumu projekts paredz, ka, ievietojot aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, ārstniecības personai ne vēlāk kā 24 stundu laikā jāveic personas sanitārā apstrāde un jānodrošina veselības pārbaude. Paredzēts, ka līdz sanitārās apstrādes un veselības pārbaudes veikšanai patvēruma meklētāju jāievieto atsevišķā telpā.
  • Atbilstoši noteikumu projektam sanitārā apstrāde ietvers mazgāšanos pirtī vai dušā un nepieciešamības gadījumā apstrādi pret pedikulozi, un patvēruma meklētāja personiskā apģērba un personīgo lietu dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Savukārt aizturētā patvēruma meklētāja veselības pārbaude ietvers personas aptauju un, ja iespējams, medicīniskas dokumentācijas izskatīšanu, antropometriju, vispārējo apskati, pārbaudi uz tuberkulozi, kā arī citu nepieciešamo izmeklējumu nozīmēšanu, ņemot vērā personas veselības stāvokli, slimību simptomus un īpašo epidemioloģisko situāciju aizturētā patvēruma meklētāja izcelsmes valstī vai valstī, kurā persona uzturējās pirms iebraukšanas Latvijā. Piemēram, personām, kurām kopš ierašanās Latvijā nav pagājušas vairāk kā 30 dienas no brīža, kad tās ir ceļojušas no poliomielīta skartajām valstīm vai šķērsojušas poliomielīta skartās valstis, jāveic arī izmeklēšana uz poliovīrusu klātbūtni.
  • Paredzēts, ka pēc personas veselības pārbaudes, ārstniecības personai būs jāizsniedz atzinums par veselības stāvokli un rekomendācijas, kā arī aizturētais patvēruma meklētājs jāinformē par rīcību saslimšanas gadījumā, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām un ieteicamajiem profilakses pasākumiem.

Noteikumu projekts vēl jāizskata Ministru kabinetā. 

* Noteikumu projekts „Aizturētā patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudes un sanitārās apstrādes, kā arī to rezultātu reģistrēšanas kārtība”

Informācijas avots: VM