Tabakas un ar to saistīto izstrādājumu jaunās prasības

Tabakas un ar to saistīto izstrādājumu jaunās prasības

03.06.2016

  • 2016. gada 20. maijā spēkā stājies „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” (turpmāk – Likums), kurā pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2014/40/ES par tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu noteiktās prasības.
  • Likumā noteikts, kādi brīdinājumi par ietekmi uz veselību un informatīvie uzraksti jāizvieto uz tabakas izstrādājuma, augu smēķēšanas produkta, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakona iepakojuma. Jaunie veselības brīdinājumi ir lielāki un vizuāli iespaidīgāki, tiem obligāti jābūt uz tabakas izstrādājumu iepakojuma, kas tiek ražoti pēc 2016. gada 20. maija. Iepakojumus ar vecā parauga brīdinājumiem vēl atļauts laist tirgū līdz 2017. gada 20. maijam. Paliek spēkā ierobežojumi darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda emisijām no cigaretēm, taču tās vairs netiks norādītas uz cigarešu paciņu iepakojuma.
  • Likumā noteiktas arī prasības elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem saistībā ar to drošības un kvalitātes aspektiem. Tostarp, elektroniskajām cigaretēm nikotīns jāizdala vienmērīgi; to uzbūvei jānodrošina, lai uzpildes šķidrums neiztecētu lietošanas vai uzpildes laikā; lai uzpildes flakoni būtu nodrošināti ar bērniem drošu aizdari un atvēršanas mehānismu.  Uz katras to iepakojuma vienības būs jānorāda visu izstrādājumā iekļauto sastāvdaļu saraksts, nikotīna saturs un daudzums izstrādājumā un katrā devā. Noteikti ierobežojumi flakonu tilpumam, prasības flakona uzbūvei un nikotīna maksimālajam saturam uzpildes šķidrumā. Katrai elektronisko cigarešu vienībai un uzpildes flakonam arī jābūt pievienotai informatīvai lapiņai ar norādi, ka izstrādājumu nav ieteicams lietot jauniešiem un nesmēķētājiem, un citiem brīdinājumiem. Pēc 2016. gada 20. novembra vairs nedrīkstēs ražot jaunajām prasībām neatbilstošus produktus. Līdz minētajam datumam ražotos vēl būs atļauts pārdot līdz 2017. gada 20. maijam.
  • Ņemot vērā, ka tabakas izstrādājumi nav parastas preces, bet tiem ir īpaši kaitīga ietekme  uz cilvēku veselību, ražotājiem un importētājiem  ir noteikti stingrāki ziņošanas pienākumi nekā iepriekš. Komersantiem ir jāiesniedz informācija par tabakas izstrādājumu sastāvdaļām, par izmantotajām piedevām, to atkarību izraisošām īpašībām, ietekmi uz patērētāju veselību un citi būtiski dati. Komersantiem informācija jāsniedz elektroniski Vienotajā datu ievades portālā. Veselības inspekcija saņems un izskatīs ražotāju un importētāju iesniegto informāciju, kas tiks uzglabāta Eiropas  Komisijas izstrādātā un uzturētā datubāzē.
  • Elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu ražotājiem un importētājiem jāiesniedz informācija par tiem produktiem, kuru tirdzniecība tiks turpināta pēc 2016. gada 20. novembra.  Pēc minētā datuma, informācija par jauniem produktiem būs jāsniedz sešus mēnešus pirms to tirdzniecības uzsākšanas.

Informācijas avots: VI