<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PJMLCP" <br>height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Veselības ministra komentārs par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu

Veselības ministra komentārs par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu

08.06.2016
  • Veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs: „Pēdējo 25 gadu laikā valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus esmu saņēmis tikai vienu reizi – 2004.gadā. Ievērojot Pacientu tiesību likumā garantētās pacienta tiesības, citus komentārus par savu veselības stāvokli nesniegšu.”

Informācijas avots: VM