Par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas dalībnieku sapulcē nolemto

Par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas dalībnieku sapulcē nolemto

13.06.2016
  • 10.jūnijā norisinājās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) ārkārtas dalībnieku sapulce, kuras laikā tika pārrunāts, ko slimnīcas valde ir veikusi, lai novērstu iespējamu prettiesisku pakalpojumu sniegšanu un uzlabotu pacientu rindu organizāciju.
  • RAKUS valdes locekļiem uzdots nākamās nedēļas laikā iesniegt informāciju par paveikto un arī turpmākās rīcības plānu pacientu rindu organizācijas uzlabošanai, kā arī veicamiem pasākumiem, lai novērstu iespējamu prettiesisku pakalpojumu sniegšanu. 
  • Atbilstoši normatīvajiem aktiem tiks vērtēts un lemts par valdes locekļu darbu un līdzšinējo pienākumu izpildi.

Informācijas avots: VM