No šī gada 13. jūnija visi periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi (PSUR) jāiesniedz tikai PSUR repozitorijā

No šī gada 13. jūnija visi periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi (PSUR) jāiesniedz tikai PSUR repozitorijā

14.06.2019

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

  • Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka no 2016. gada 13. jūnija Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir noteikusi obligātu prasību iesniegt visus periodiski atjaunojamos drošuma ziņojumus (PSUR) tikai PSUR repozitorijā. Turpmāk repozitorijā jāiesniedz visi PSUR, kuri piedalās PSUR vienotā vērtēšanas procedūrā, ko reglamentē EURD saraksts, kā arī PSUR nacionālā procedūrā reģistrētām zālēm, kuras reģistrētas tikai vienā Eiropas Savienības dalībvalstī. No šī gada 13. jūnija PSUR nav jāiesniedz ZVA.
  • Ja repozitorijā tiek iesniegts PSUR zālēm, kas reģistrētas tikai Latvijā, un PSUR tiks vērtēts nacionālā līmenī, ZVA iesaka reģistrācijas apliecības īpašniekam PSUR repozitorijā pievienot arī EMA pavadvēstules tabulveida standartformu (EMA template table cover letter). Skatīt informāciju par dokumentu iesniegšanu EMA tīmekļa vietnē (Esubmission).

Informācijas avots: Zāļu Valsts aģentūra