Noteikti tehniskie standarti elektronisko cigarešu uzpildes mehānismam

Noteikti tehniskie standarti elektronisko cigarešu uzpildes mehānismam

14.06.2016
  • Šodien, 14.jūnijā, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, ar kuru tiek noteikti atkārtoti uzpildāmas elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonu tehniskie standarti*.
  • Noteikumi izstrādāti atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā (turpmāk – likums)  noteiktajai prasībai nodrošināt elektroniskās cigaretes ar atbilstošu šķidruma uzpildes mehānismu, lai mazinātu nikotīnu saturošā šķidrumu iespējamu saskari ar ādu elektroniskās cigaretes uzpildes laikā vai iespējamu nejaušu nikotīna saturošu šķidruma norīšanu (it īpaši bērniem). 
    Noteikumi paredz, ka turpmāk elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem būs arī jāpievieno lietošanas instrukcija, lai nodrošinātu patērētāju informēšanu un mazinātu iepriekšminētos riskus veselībai un dzīvībai. 
  • Atbilstoši likuma pārejas noteikumiem, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus, kas ražoti vai laisti brīvā apgrozībā līdz 2016.gada 20.novembrim, bet neatbilst jaunajām prasībām, atļauts laist tirgū līdz 2017.gada 20.maijam. 
  • Jau iepriekš ziņots, ka, lai pārņemtu ES direktīvas 2014/40/ES prasības, 2016.gada 20.maijā stājās spēkā Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums, kā arī 2016.gada 17.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 306 ” Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību”.  

* Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par elektronisko cigarešu uzpildes mehānisma tehniskajiem standartiem”

Infomācijas avots: VM