No šī gada 16. jūnija informācija par visām pozitīvi noslēgtām MRP/DCP izmaiņām* tiks publicēta elektroniski

No šī gada 16. jūnija informācija par visām pozitīvi noslēgtām MRP/DCP izmaiņām* tiks publicēta elektroniski

17.06.2016

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

  • Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka no šī gada 16. jūnija informācija par visām pozitīvi noslēgtām izmaiņām savstarpējās atzīšanas un decentralizētā reģistrācijas procedūrā (MRP/DCP) reģistrētām zālēm, ja Latvija ir iesaistītā dalībvalsts, tiks publicēta ZVA tīmekļa vietnes sadaļā “Pakalpojumi → Humāno zāļu reģistrācija, pārreģistrācija un izmaiņas → Rīkojumi par zāļu reģistrāciju” (Izmaiņas Latvijas Zāļu reģistrā (ar paziņojumu) – pielikums Nr. 3-3). Pēc informācijas publicēšanas ZVA tīmekļa vietnē izmaiņu pieteikumu iesniedzējiem tiks nosūtīta e-pasta vēstule, informējot par paziņojuma publicēšanu un sniedzot norādi uz ZVA tīmekļa vietni.
  • Iepriekš šāda informēšanas kārtība bija tikai attiecībā uz tādām pozitīvi noslēgtām MRP/DCP izmaiņām, kuras nebija saistītas ar grozījumiem produktu informācijā.

* izņemot izmaiņas, kuru ieviešanai tiek noteikts termiņš atlikušo zāļu krājumu realizācijai, un izmaiņas, pēc kuru apstiprināšanas tiek izsniegta atjaunota zāļu reģistrācijas apliecība

Informācijas avots: Zāļu Valsts aģentūra