Par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārkārtas dalībnieku sapulcē nolemto

Par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārkārtas dalībnieku sapulcē nolemto

17.06.2016
  • Šodien, 17.jūnijā, norisinājās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārkārtas dalībnieku sapulce, kuras laikā tika uzklausīts slimnīcas valdes viedoklis par paveikto un arī turpmākās rīcības plānu pacientu rindu organizācijas uzlabošanai, kā arī lemts par izmaiņām kapitālsabiedrības statūtos.
  • Atbilstoši pagājušajā nedēļā dotajam uzdevumam slimnīcas valde ir iesniegusi Veselības ministrijā pieprasīto informāciju, ar kuru ministrija detalizēti iepazīsies. Līdz ar to tika atlikta lēmuma pieņemšana par sniegtās informācijas izvērtējumu un nolemts, ka tas tiks apspriests nākamās ārkārtas dalībnieku sapulces laikā.
  • Tāpat sapulces laikā tika lemts par nepieciešamību veikt grozījumus kapitālsabiedrības statūtos, palielinot valdes locekļu skaitu līdz četriem*, uz vakanto amata vietu izsludinot atklātu konkursu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

*Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” definētajiem kritērijiem Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca uzskatāma par lielo kapitālsabiedrību grupā, kas pieļauj valdes locekļu skaitu līdz 5.

Informācijas avots: VM