Tiks izveidots C hepatīta pacientu reģistrs

Tiks izveidots C hepatīta pacientu reģistrs

28.06.2016
  • 28.jūnijā, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību.*
  • Grozījumi nosaka, ka tiks izveidots C hepatīta pacientu reģistrs, kurā būs pieejama informācija par ārstniecības procesa rezultātiem un nodrošināta iespēja izsekot katra slimības gadījuma norisei un ārstēšanai, sniedzot iespēju analizēt ārstēšanas izmaksu efektivitāti. Tā kā C hepatīta ārstēšanai ir nepieciešami lieli finanšu līdzekļi, precīza ārstēšanās datu analīze un ārstēšanās izmaksu efektivitātes analīze ir būtiska nepieciešamo finanšu resursu plānošanai.
  • Lai nodrošinātu pacientu reģistru, ārstniecības personām būs elektroniski jāievada informācija par pacientu C hepatīta pacienta kartē. Ārstniecības iestādēm līdz 2017.gada 31.maijam būs jāievada dati par visiem C hepatīta pacientiem, kam uzsākta ārstēšana no 2016.gada 1.janvāra līdz brīdim, kad reģistrs būs izveidots. Noteikts, ka ārstniecības personai būs jāatjauno dati reģistrā par C hepatīta pacientu pēc katra ārstēšanas posma, tai skaitā izvērtējot terapijas efektivitāti sešus mēnešus pēc ārstēšanas pabeigšanas.

Noteikumi stāsies spēkā 2016.gada 1.decembrī. 

*Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumi Nr.746 „Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”

Informācijas avots: Veselības ministrija