Paredzēts noteikt kārtību, kādā komersants ziņos par elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu

Paredzēts noteikt kārtību, kādā komersants ziņos par elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu

30.06.2016

  • Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas nosaka kārtību, kādā komersantam pirms elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanas būs jāziņo par to Veselības inspekcijai.*
  • Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma (turpmāk – likums) 8.panta devīto daļu. Atbilstoši likumam Veselības inspekcijai (turpmāk – Inspekcija) ir deleģētas uzraudzības un kontroles funkcijas attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem. Noteikumu projekts izstrādāts, lai atklātu informāciju par elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu tirdzniecības vietām, kas ir būtiski Inspekcijai likumā noteikto funkciju realizēšanai.
  • Noteikumu projekts nosaka, ka komersants aizpilda noteikta parauga veidlapu un iesniedz to Inspekcijai, informējot par tirdzniecības vietu un piedāvāto sortimentu. Paredzēts, ka situācijās, kad informācija mainās vai komersants uzsāk pakalpojuma sniegšanu jaunajā tirdzniecības vietā, komersanta pienākums būs paziņot Inspekcijai par izmaiņām. Atbilstoši noteikumu projektam Inspekcija būs tiesīga pārbaudīt iesniegtās informācijas patiesumu.

* Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu”

Informācijas avots: Veselības ministrija