Zāļu valsts aģentūra ir izdevusi 2015. gada publisko pārskatu

Zāļu valsts aģentūra ir izdevusi 2015. gada publisko pārskatu

01.07.2016

 • Zāļu valsts aģentūra (ZVA) šodien, 2016. gada 1. jūlijā, publicē 2015. gada publisko pārskatu, kurā apkopota informācija par aģentūras darbu pagājušajā gadā.
 • Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens: “2015. gads Zāļu valsts aģentūrai ir bijis izaicinājumiem bagāts. Latvija uzņēmās Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts pienākumus, un aģentūra rīkoja septiņus pasākumus farmāciju regulējošo Eiropas iestāžu sadarbības tīkla ietvaros. Latvijas prezidentūra bija iespēja ietekmēt procesus un prioritātes Eiropas Savienības darba kārtībā, pierādīt, ka Zāļu valsts aģentūra ir līdzvērtīgs partneris Eiropas aģentūru sadarbības tīklā.”

Daži skaitļi, kas raksturo Zāļu valsts aģentūras paveikto:

 • 2015. gadā reģistrētas 348 zāles,
 • izsniegtas 4594 atļaujas Latvijas Republikā nereģistrētu zāļu izplatīšanai,
 • vairāk nekā 1684 atļaujas narkotisko, psihotropo zāļu/vielu un prekursoru importam/eksportam,
 • 124 atļaujas paralēli importēto zāļu izplatīšanai,
 • izsniegtas 78 atļaujas zāļu klīnisko pētījumu veikšanai,
 • Latvijā kopumā 2015. gadā noritēja 286 zāļu klīniskie pētījumi,
 • saņemti 314 zāļu blakusparādību ziņojumi,
 • Zāļu ekspertīzes laboratorijā pārbaudīti 104 zāļu paraugi, 104 attīrītā ūdens paraugi, pēc aptieku pieprasījuma pagatavoti 432 titrētie šķīdumi, indikatori un reaktīvi,
 • reģistrēti 249 paziņojumi par medicīnisko ierīču laišanu apgrozībā,
 • izsniegti 137 brīvās tirdzniecības sertifikāti un 22 farmaceitiskā produkta sertifikāti,
 • izsniegtas 330 aptieku licences, 44 zāļu lieltirgotavu licences, 10 zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumu licences un 2 licences zāļu ražošanas uzņēmumam, kas ražo aktīvo vielu.

Zāļu valsts aģentūras 2015. gada publisko pārskatu lasiet www.zva.gov.lv sadaļā Publikācijas.