Aptaujas rezultāti par krūts piena aizstājēju aprites starptautiskā kodeksa principu īstenošanu ārstniecības iestādēs

Aptaujas rezultāti par krūts piena aizstājēju aprites starptautiskā kodeksa principu īstenošanu ārstniecības iestādēs

04.07.2016

 • Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) vērš uzmanību uz aptaujas rezultātiem  ārstniecības iestādēs, kuras nodrošina dzemdību palīdzību un zīdaiņu aprūpi par Starptautiskā kodeksa par mātes piena aizstājēju tirdzniecību (turpmāk – Kodekss)*principu un Ministru kabineta noteikumu** prasību īstenošanu.
 • Kodekss pieņemts Pasaules Veselības Asamblejā 1981. gada 21. maijā. Kodeksa mērķis ir zīdīšanas atbalstīšana un veicināšana, nodrošinot atbilstošu krūts piena aizstājēju tirdzniecību, izplatīšanu, tiešu un netiešu reklāmu, informāciju par produktiem, tajā skaitā ātstniecības iestādēs. Kodekss attiecas uz krūts piena aizstājējiem jeb mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, ja tiek tirgoti vai citādi atzīti pilnīgai vai daļējai krūts piena aizstāšanai, kā arī mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem un šādiem ēdieniem un dzērieniem: graudu putras, sulas, tēja, citi piena produkti, dārzeņu, augļu un gaļas biezeņi (turpmāk tekstā – Produkti). Kodekss attiecas arī uz pudelītēm un pudelīšu pupiņiem.
 • Latvijā Kodeksa principi ir iekļauti Ministru kabineta noteikumos  un, atbilstoši noteikumu prasībām, Inspekcija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk – SPKC) reizi gadā informē PVO ģenerāldirektoru par darbībām kas veiktas, lai attiecībā uz tirdzniecību īstenotu principus un mērķus, kas ietverti Kodeksā, kā arī sniedz ziņas par ārstniecības iestāžu atbildību šajā jomā.

Kodeksa principi:

 • nav atļauta minēto Produktu publiska reklāma, kā arī reklāma tirdzniecības vietā, izsniedzot paraugus vai jebkādā veidā veicinot Produkta izplatīšanu;
 • nav pieļaujama bezmaksas Produktu paraugu izsniegšana mātēm, viņu ģimenēm vai veselības aprūpes darbiniekiem;
 • veselības aprūpes iestādes nedrīkst tikt izmantotas minēto Produktu lietošanas veicināšanai;
 • veselības aprūpes iestādēs nedrīkst būt Produktu izstādes, plakāti, ražotāju vai izplatītāju veidotie informācijas materiāli par Produktiem, izņemot zinātniski pamatota un Inspekcijā saskaņota  informācija;
 •  informatīvajiem un izglītojošajiem materiāliem ir jāskaidro zīdīšanas pārākums pār ēdināšanu ar mākslīgajiem maisījumiem vai citiem Produktiem, ar mākslīgo ēdināšanu saistītais veselības risks, kā arī  mākslīgo maisījumu lietošanas izmaksas;
 • veselības aprūpes iestādes nedrīkst izmantot Produktu ražotāja vai izplatītāja piedāvātu vai apmaksātu darbaspēku, kas piedalās bērnu aprūpē;
 • nav pieļaujama dāvanu vai bezmaksas Produktu paraugu izsniegšana veselības aprūpes darbiniekiem. Informācijai par Produktiem jābūt zinātniski pamatotai;
 • Produktu bezmaksas piegāde vai piegāde par samazinātu cenu jebkurā veselības aprūpes  iestādē nav pieļaujama;
 • uz Produktu etiķetēm ir jābūt norādītām zīdīšanas priekšrocībām, nepieciešamībai konsultēties ar veselības aprūpes personu kā arī brīdinājumiem par iespējamiem  riskiem veselībai. Uz etiķetēm nedrīkst būt zīdaiņu vai cita veida attēli, kas idealizē Produktu lietošanu.

Aptaujas ārstniecības iestādēm par Krūts piena aizstājēju aprites   starptautiskā kodeksa principu īstenošanu rezultāti

Aptauja notika 2016. gadā maijā un jūnijā.

 • Aptaujā piedalījās 12 ārstniecības iestādes (kopā aptaujā tika aicinātas piedalīties 22 iestādes), kuras nodrošina dzemdību palīdzību un zīdaiņu aprūpi (turpmāk –  iestādes).
 • Mazulim draudzīgas slimnīcas politikas principus ir ieviesušas un tos ievēro 10 iestādes (83% no 12 aptaujātajām iestādēm), savukārt 2 iestādes minētos principus nav ieviesušas.
 • SPKC sagatavotā informācija par zīdīšanas procesu, priekšrocībām un citiem ar zīdīšanu saistītiem jautājumiem (piemēram, „Zīdīšanas ABC”, plakāts, kas mudina zīdīt bērniņu) ir pieejama 10 (83%) iestādēs  – gan profesionāļiem, gan topošajiem un esošajiem vecākiem. Divas iestādes sniedza atbildes, ka aptaujas brīdī nav  pieejama šāda informācija.
 • Mākslīgie maisījumi zīdaiņiem (piemēram, tika nosaukti ražotāju „Nutricia” un  „Milupa” produkti), kā arī pudelītes un pudelīšu pupiņi zīdaiņu ēdināšanai ir pieejami sešās (50%)  iestādēs, un no minētajām sešām iestādēm viena tos iegūst konkrētam mērķim – jaundzimušā un zīdaiņa barošanai, ja māte ir inficēta ar HIV vai ir AIDS slimniece. Tieši puse jeb sešas (50%) iestādes  minētos  produktus zīdaiņu ēdināšanai neiegūst.
 • Tās sešas iestādes, kurās ir pieejami mākslīgie maisījumi zīdaiņiem, tos iegūst:

 • 11 (92%) iestādes ievēro Kodeksa principu  – neizsniegt bezmaksas Produktu paraugus māmiņām. Viena iestāde tomēr norāda, ka Produktu paraugus izsniedz māmiņām, ja 1.-2.dienā pēc dzemdībām nav piena,  un uzreiz pēc ķeizargrieziena.
 • 10 (83%) iestādes ievēro Kodeksa principu – neizvietot ražotāju (kompāniju) radītus vizuālus produktus (piemēram, plakāts, kalendārs, bukleti, bērnu augšanas diagramma, sienas pulkstenis u.tml.), kas var veicināt interesi par mākslīgu bērna barošanu.  Savukārt, pretrunā Kodeksa principiem, vienā iestādē ir izvietoti ražotāja radīti kalendāri bērnu nodaļā, bet citā iestādē piedāvā ražotāja sagatavotus informatīvus bukletus tām māmiņām, kurām it kā bērniņš jāpiebaro.
 • Astoņās (67%) iestādēs nav Produktu tirdzniecības  vietu,  vitrīnu vai izstādes stendu. Produktu tirdzniecība (tajā skaitā aptiekā)  ir pieejama četrās (33%) iestādēs, taču netiek veicināta to pārdošana ar īpašām vitrīnām, izsniedzot atlaižu kuponus, ar īpašu izpārdošanu, pārdodot par pazeminātu cenu, pārdodot komplektā ar citām precēm u.tml.
 • Atbilstoši Kodeksa principiem, ražotāja (kompānijas) pārstāvji iestādēs pārsvarā (92%) nav apmeklējuši grūtnieces, māmiņas un/vai citus bērnu aizbildņus, izņemot vienu iestādi, kurā tomēr šādi apmeklējumi ir notikuši.
 • 10 (83%) iestādes neatbalsta zīdaiņu un bērnu pārtikas ražotāju vai izplatītāju kampaņas, izglītojoši – informatīvus pasākumus par Produktiem (gan profesionāļu, gan vecāku auditorijai). No 12 iestādēm tikai divās iestādēs ir notikuši informatīvi pasākumi profesionāļu auditorijai par Produktiem.
 • Deviņās (75%) no 12 aptaujātajām iestādēm no ražotājiem nav saņēmušas reprezentatīvas rotaļlietas, mazuļu  aprūpes piederumus, produktu paraugus, kalendārus, plakātus, bērna fiziskās attīstības diagrammas u.tml. Tomēr trīs iestādēs ir pieņemti dāvinājumi, piemēram, kalendāri, mazuļu aprūpes piederumi, Produktu paraugi.
 • Atbilstoši Kodeksa principiem, nevienā iestādē (personālam) nav piedāvāts ražotāja vai izplatītāja sponsorēts pasākums,  piemēram,  seminārs, tālākizglītības kursi, dalība konferencē vai iespēja iegūt stipendiju apmācībai, vai arī kādi drukāti materiāli, piemēram, žurnāli.
 • 2016.gadā veiktajā aptaujā piedalījās nedaudz vairāk kā puse – 12 (55%) no 22  uzaicinātajām iestādēm un aptaujas rezultāti sniedz aptuvenu priekšstatu par Kodeksa principu ievērošanu iestādēs. Aptaujas dati liecina, ka septiņās (58%) no 12 iestādēm, ievēro Kodeksa principus, bet piecas (42%) iestādes neievēro vienu vai vairākus Kodeksa  principus, piemēram tiek izvietoti apskatei ražotājkompāniju veidoti plakāti, informatīvi materiāli,  iegūti  krūts piena aizstājēji un/vai to paraugi  ziedojuma veidā, ko rosina ražotājs vai ar atlaidi no ražotāja, saņemtas dāvanas no ražotājkompānijām, piemēram, kalendāri, mazuļu aprūpes piederumi u.tml.
 • Saskaņā ar aptaujas datiem, iestādēs, kurās nav pieejami mākslīgie maisījumi zīdaiņiem (vai tie ir pieejami, bet tikai konkrētam mērķim – jaundzimušā un zīdaiņa barošanai, ja māte ir inficēta ar HIV vai ir AIDS slimniece), netiek atbalstīti arī nekādi citi pasākumi, kas var veicināt jaundzimušo un zīdaiņu mākslīgu ēdināšanu, piemēram, ražotāju pārstāvju ierašanās iestādē ar Produktu, to paraugu, informatīvo materiālu, reprezentatīvu materiālu, izglītojošu pasākumu, tiešu vai netiešu reklāmu  u.tml. piedāvājumiem ne profesionāļiem, ne esošajiem un topošajiem vecākiem.
 • Inspekcija izsaka pateicību iestādēm, kuras piedalījās aptaujā un aicina visas ārstniecības iestādes, kuras nodrošina dzemdību palīdzību un zīdaiņu aprūpi, rūpīgi pārskatīt Kodeksa principus un ievērot tos, lai veicinātu un atbalstītu mātes piena, kā neaizstājama uztura zīdaiņiem, lietošanu.
 • Inspekcija turpinās uzraudzīt Kodeksā ietverto principu ievērošanu plānveida kontrolēs  iestādēs, kuras nodrošina dzemdību palīdzību un zīdaiņu aprūpi, kā arī ģimenes ārstu un pediatru praksēs, un Kodeksā ietverto principu ievērošanu reklāmas un informatīvajos materiālos. 
 • Ar pilnu noteikumu tekstu aicinām iepazīties Ministru kabineta tiesību aktu mājaslapā un Pasaules Veselības Organizācijas mājaslapā.  

*1981. gadā UNICEF un Pasaules Veselības Asamblejā pieņemts „Krūts piena aizstājēju aprites starptautiskais kodekss”

**2008. gada 26. maija noteikumi Nr. 370 „Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem”

Informācijas avots: Veselības inspekcija