Par videonovērošanu brigāžu operatīvajā transportā

Par videonovērošanu brigāžu operatīvajā transportā

11.07.2016

  • Ņemot vērā sociālajos medijos uzdotos jautājumus, atgādinām par videonovērošanu operatīvajos medicīniskajos transportlīdzekļos. 
  • Videonovērošana operatīvajos medicīniskajos transportlīdzekļos notiek saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kas atļauj apstrādāt personas datus, tostarp arī sensitīvos personas datus (pacienta dati ir sensitīvie personas dati). 
  • Mērķis ir nodrošināt brigādēm atbalstu īpaši kritiskās un klīniski sarežģītās situācijās, nodrošināt un uzlabot pacientiem sniegtās neatliekamās medicīniskās palīdzības kvalitāti pirmsslimnīcas etapā.
  • Minētais personas datu apstrādes mērķis ir reģistrēts Datu valsts inspekcijā (DVI). Līdz ar to saskaņā ar likumu un Datu valsts inspekcijā reģistrēto minēto personas datu apstrādes mērķi NMP dienestam ir tiesības veikt sensitīvo personas datu apstrādi ārstniecības vajadzībām un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.
  • Jāuzsver, ka videonovērošana ir pacienta interesēs, jo  mērķis ir nodrošināt atbalstu brigādēm medicīniskās palīdzības sniegšanā pacientiem un uzlabot sniegtās palīdzības kvalitāti. Būtiski piebilst, ka izsaukumu laikā tikai īpašās situācijās Operatīvā vadības centrā dežurējošie ārsti pieslēdzas videonovērošanai, piemēram, ja palīdzību lūdz brigādes mediķi, sniedzot palīdzību pacientam, kura dzīvība ir apdraudēta un vajadzīga konsultācija, vai situācijās, kad pašu mediķu drošība ir apdraudēta.
  • NMP dienesta iekšējā procedūra stingri noteikts, ierobežots darbinieku loku, kuriem ir tiesības lietot videoierakstus. Tāpat tā nosaka, kādos gadījumos un kādā kārtībā drīkst izmantot video ierakstus augstāk minētajam mērķim. 

Informācijas avots: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests