Pārrunā jautājumus par veselības aprūpes uzlabošanu onkoloģijas pacientiem

Pārrunā jautājumus par veselības aprūpes uzlabošanu onkoloģijas pacientiem

11.07.2016
  • 7.jūlijā veselības ministre Anda Čakša piedalījās Nodomu protokola starp Latvijas valdību un farmācijas industrijas ietvaros organizētās Onkoloģijas darba grupas sēdē.* Sēdes laikā tika pārrunāti jautājumi par audzēju ārstēšanā lietojamo medikamentu klīnisko izvērtēšanu un pieejamību pacientiem, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar onkoloģisko pacientu diagnostiku un aprūpi. 
  • Veselības ministre Anda Čakša informēja klātesošos, ka viena no viņas prioritātēm ir onkoloģijas joma, un pirmais solis, kas ir jāsper, ir diagnostikas uzlabošana un izmeklējumu un konsultāciju pieejamības uzlabošana onkoloģiskajiem pacientiem. Ministre uzsvēra, ka tikpat būtiska ir onkologu pieejamības nodrošināšana reģionos, ņemot vērā, ka šīs jomas speciālisti ir nepieciešami visas Latvijas teritorijā. 
  • Nacionālā veselības dienesta pārstāvji sēdes laikā prezentēja kopīgi ar Onkoloģijas darba grupas pārstāvjiem un nozares ekspertiem izstrādāto redzējumu par audzēju ārstēšanā lietojamo medikamentu novērtēšanu ar mērķi izstrādāt standartizētu, caurskatāmu un reālu mehānismu medikamentu prioritizācijai zāļu iegādes kompensācijas sistēmā zāļu pieejamības uzlabošanai. Šāda audzēju ārstēšanā lietojamo medikamentu klīniskās izvērtēšanas un prioritizācijas rīka piemērošana ļautu papildus veselības aprūpes finansējuma gadījumā vieglāk izvērtēt, kuriem medikamentiem, atbilstoši to klīniskajam ieguvumam, varētu uzsākt kompensāciju. Šobrīd ir izstrādāti kritēriji onkoloģisko medikamentu klīniskās efektivitātes vērtēšanai un vieni no būtiskākajiem ir kopējā dzīvildze, laiks bez slimības progresijas un ietekme uz dzīves kvalitāti. Darba grupa līdz šā gada septembra beigām plāno pabeigt  medikamentu prioritizācijas mehānisma procedūras aprakstu.  

*Nodomu protokolu 2015.gada 29.jūnijā parakstīja Veselības ministrija, Latvijas Zinātņu akadēmija un farmācijas uzņēmumi, kas nodarbojas ar pētniecību – Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācija (EFPIA) un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA). Nodomu protokola galvenais mērķis ir attīstīt savstarpēju sadarbību, veicinot zāļu pieejamību un uz rezultātu vērstu zāļu lietošanu, tādējādi sekmējot Latvijas veselības aprūpes rezultātu uzlabošanu. Tā īstenošanai Veselības ministrija un nozare vienojās par darba grupas izveidi konkrētu priekšlikumu izstrādāšanai pacientu veselības aprūpes uzlabošanai.

Informācijas avots: Veselības ministrija