Apstiprina vienotu kārtību pacientu ierobežošanai psihiatriskajās ārstniecības iestādēs

Apstiprina vienotu kārtību pacientu ierobežošanai psihiatriskajās ārstniecības iestādēs

12.07.2016
  • Šodien, 12.jūlijā, Ministru kabinetā apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie noteikumi, kuros noteikta kārtība, kādā veicama pacientu ierobežošana, kā arī noteikts priekšmetu saraksts, kurus pacientiem aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē un saņemt ar sūtījumiem.*
  • Regulējums par pacientu ierobežošanu būs attiecināms tikai uz tiem pacientiem, kas stacionēti psihiatriskajā ārstniecības iestādē bez to piekrišanas, un pacientiem, kuriem ārstniecība šādā iestādē noteikta kā medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis. Paredzēts, ka ierobežojošo līdzekļu veidu noteiks ārstējošais ārsts vai dežūrārsts, pamatojoties uz konkrētā pacienta radīto tiešo apdraudējumu.
  • Noteikumi paredz konkrētus pacientu ierobežošanas līdzekļus, piemēram, fiziska ierobežošana, ievietošana novērošanas palātā u.c. Par katru ierobežošanas gadījumu ārstniecības personai būs pienākums veikt ierakstu žurnālā. Noteikts, ka ierobežošanas pasākumi veicami iespējami uzmanīgi un neaizskarot pacienta cieņu. 
    Paredzēts, ka nepilngadīgs pacients nepārtraukti ierobežojošā stāvoklī var atrasties ne ilgāk kā vienu stundu vienā ierobežošanas reizē, bet pilngadīgs – ne ilgāk kā divas stundas. 
  • Noteikts, ka situācijās, kad pacientam tiek pielietota medikamentu ievadīšana pret pacienta gribu, ārstam ir jāpārskata pacientam iepriekš nozīmētā medikamentozā terapija, lai nepieciešamības gadījumā tajā veiktu korekcijas.
  • Noteikumos ir definēts arī to priekšmetu saraksts, kurus pacientam ir aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē, kā arī saņemt sūtījumu veidā, un šis regulējums ir attiecināms uz visiem ārstniecības iestādes pacientiem. Tie ir sprādzienbīstami un ugunsbīstami priekšmeti, asi, duroši un griezoši priekšmeti, apreibinošas vielas u.c. vielas un priekšmeti, kas var apdraudēt pacienta un citu personu drošību.
  • Noteikumos ietvertā kārtība noteikta atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem garīgās veselības politikas veidošanai, ievērojot cilvēktiesības un izmantojot Eiropas valstu labās prakses pieredzi un vadlīnijas.

* Ministru kabineta noteikumu projekts ”Kārtība, kādā veicama pacientu ierobežošana, izmantojot ierobežojošus līdzekļus, un priekšmetu saraksts, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē un saņemt ar sūtījumiem (pienesumiem)”

Informācijas avots: Veselības ministrija