Jūlija peldūdens rezultāti apstiprina – peldēties atļauts visās oficiālajās peldvietās

Jūlija peldūdens rezultāti apstiprina – peldēties atļauts visās oficiālajās peldvietās

12.07.2016

  • Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka pēc jūlija sākumā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm visās 56 oficiālajās peldvietās* peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts. 
  • Ūdens kvalitāti oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Inspekcija pārbaudīs visu peldsezonu – no 15. maija līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi, tostarp arī novērtējot neoficiālo peldvietu ūdens pārbaužu rezultātus pēc vietējo pašvaldību iniciatīvas par pašvaldības līdzekļiem. Nākamās plānveida analīzes tiks veiktas augusta sākumā.

 * Pilnais oficiālo peldvietu saraksts pieejams Inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv sadaļā „Vides veselība” – „Peldūdens” – „Peldūdens monitorings un informācija par peldvietu ūdens kvalitāti’’.

Informācijas avots: Veselības inspekcija