Reģistru apmeklētājiem

Reģistru apmeklētājiem

12.07.2016

UZMANĪBU! 

Reģistrēties Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, sākot ar 1. jūniju, var pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni  26805452.

Ārstniecības iestāžu, Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistri apmeklētājus pieņem:

 

Pirmdienās 9:00 – 12:30 un 13:00 – 16:00 
Otrdienās 9:00 – 12:30 un 13:00 – 16:00 
Trešdienās 9:00 – 12:30 un 13:00 – 16:00 
Ceturtdienās 9:00 – 12:30 un 13:00 – 16:00 
Piektdienās apmeklētājus nepieņem
 

Ārstniecības iestāžu reģistrs: 67501589; e-pasts: edite.cudina@vi.gov.lv
 
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs: 67387662 un67602101; e-pasts: sanda.osemljaka@vi.gov.lv un aelita.jansone@vi.gov.lv
 
Lai veiktu pirmreizēju reģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, absolventiem jāuzrāda: 
  • Personu apliecinošs dokuments;
  • Izglītības diploms;
  • Ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte (pieejama elektroniski) vai aizpilda klātienē.  
 Plašāka informācija: