Vienojas par sadarbību ar Latvijas Ķirurgu asociāciju

Vienojas par sadarbību ar Latvijas Ķirurgu asociāciju

22.07.2016
  • Ceturtdien, 21.jūlijā, veselības ministre Anda Čakša tikās ar Latvijas Ķirurgu asociācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus veselības nozarē un turpmāko sadarbību.
  • Veselības ministre aicināja Latvijas Ķirurgu profesionālo asociāciju definēt pacientam nodrošināmā ārstniecības pakalpojuma standartus un kvalitātes prasības, kas būtu par pamatu turpmākai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei. Standartu apraksts un kvalitātes kritēriju noteikšana ir profesionālo asociāciju kompetencē, tādēļ šādu principu ieviešana ir iespējama ciešā sadarbībā ar nozares profesionāļiem.
  • Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti arī jautājumi par apmaksas sistēmu ārstniecības pakalpojumiem ķirurģijas jomā.

Informācijas avots: Veselības ministrija