Pārrunā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra attīstības iespējas

Pārrunā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra attīstības iespējas

28.07.2016
  • 27.jūlijā, veselības ministre Anda Čakša tikās ar Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra* (VTMEC) vadību, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un iezīmētu uzdevumus turpmākajai centra darbībai.
  •  Tikšanās laikā ministre detalizēti iepazinās ar VTMEC struktūru, struktūrvienību funkcijām un uzdevumiem, darba apjomu un cilvēkresursu nodrošinājumu. Tāpat tika pārrunāti arī jautājumi par VTMEC sadarbību ar Tieslietu un Iekšlietu ministriju resoriem saistībā ar tiesu medicīnas ekspertīžu nodrošināšanu. 
  • Tikšanās noslēgumā VTMEC vadībai tika uzdots iesniegt savu redzējumu par iestādes turpmākās attīstības perspektīvu.

* VTMEC ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir tiesu medicīnisko un bioloģisko ekspertīžu un izpētes nodrošināšana, ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu transplantātiem, zinātniskās pētniecības veikšana un pēcdiploma izglītības organizēšana tiesu medicīnas jomā.

Informācijas avots: Veselības ministrija