Papildina Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi

Papildina Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi

02.08.2016
  • 2.augustā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr. 675 “Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”. 
  • Atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumam (turpmāk- Likums),  Veselības inspekcijai tiek deleģētas funkcijas apstrādāt no tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu un tajās lietojamo nikotīnu saturošo šķidrumu ražotājiem un importētāju saņemto informāciju par šo izstrādājumu sastāvu, ietekmi uz veselību un citu būtisku informāciju (tostarp daļu informācijas publicēt savā mājas lapā), kā arī veikt aizliegtu vai ierobežotu piedevu klātbūtnes (tostarp, vai tabakas izstrādājumiem nepiemīt raksturīgs aromāts)  tabakas izstrādājumos novērtējumu. 
  • Saskaņā ar Likumu par šo funkciju veikšanu ražotājiem un importētājiem ir jāveic samaksa Veselības inspekcijai. Līdz ar to patlaban spēkā esošais Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis tiek papildināts ar četrām jaunām maksas pakalpojumu pozīcijām.