Publicēts farmakovigilances izdevuma What’s new in Pharmacovigilance: QPPV Update otrais numurs

Publicēts farmakovigilances izdevuma What’s new in Pharmacovigilance: QPPV Update otrais numurs

12.08.2016

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

  • Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir publicējusi otro izdevuma What’s new in Pharmacovigilance: QPPV Update numuru, kurā atrodama aktuāla informācija par farmakovigilanci zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem.
  • Izdevuma otrajā numurā ir raksti par farmakovigilances informācijas sistēmām, par EMA gaidāmajiem notikumiem un sanāksmēm farmakovigilances jomā 2016. gada II pusgadā, par farmakovigilances vadlīniju grozījumiem un citiem aktuāliem jautājumiem. Otro izdevuma numuru aicinām lasīt šeit (PDF dokuments).

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra