Veselības inspekcija ar LCĪVSO SUSTENTO pārrunā aktuālos jautājumus par vides pieejamību ārstniecības iestādēs

Veselības inspekcija ar LCĪVSO SUSTENTO pārrunā aktuālos jautājumus par vides pieejamību ārstniecības iestādēs

22.08.2016

  • 22.augustā, Veselības inspekcijas vadītāja Aija Mežsarga un Veselības inspekcijas speciālisti tikās ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO pārstāvjiem – valdes priekšsēdētāju Guntu Anču, veselības politikas koordinatori Ivetu Neimani un projektu vadītāju Daigu Veinbergu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par vides pieejamību ārstniecības iestādēs un turpmāko sadarbību.
  • Sanāksmē tika uzsvērts, ka atsevišķām ārstniecības iestādēm ir neatbilstības noteiktajām prasībām attiecībā uz vides pieejamību personām ar ierobežotām funkcionālām spējām, tādējādi apgrūtinot šādām personām pilnvērtīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Līdz ar to tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par nepieciešamību uzlabot ārstniecības iestāžu vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām.

Informācijas avots: Veselības inspekcija