Pārrunā administratīvā sloga mazināšanas iespējas medicīnisko ierīču iepirkumos

Pārrunā administratīvā sloga mazināšanas iespējas medicīnisko ierīču iepirkumos

03.09.2016

  • 2. septembrī, Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) notika diskusija par administratīvā sloga mazināšanas iespējām medicīnisko ierīču iepirkumos, kurā piedalījās pārstāvji no Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas, Iepirkumu uzraudzības biroja, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas un no Medicīnas tehnoloģiju piegādātāju asociācijas.
  • Lai mazinātu administratīvo slogu ārstniecības iestāžu rīkotajos medicīnisko ierīču publiskajos iepirkumos, dalībniekiem bija vienota izpratne par iespējām nākotnē samazināt administratīvo slogu attiecībā uz kvalitāti apliecinošu dokumentu iesniegšanu, iepirkumos izmantojot ZVA uzturēto un publiski pieejamo medicīnisko ierīču datubāzi LATMED
  • Tāpat tika secināts, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp ārstniecības iestādēm un kompetentajām iestādēm gadījumos, kad ārstniecības iestādēm ir aizdomas, ka to rīcībā nonāk, iespējams, viltoti kvalitāti apliecinoši dokumenti.

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra