Pirms elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu tirdzniecības komersantam par to būs jāziņo Veselības inspekcijai

Pirms elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu tirdzniecības komersantam par to būs jāziņo Veselības inspekcijai

06.09.2016
  • 6.septembrī, Ministru kabinetā apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu” (turpmāk- noteikumi), kas izstrādāti saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma (turpmāk – likums) 8.panta devīto daļu.
  • Atbilstoši likumam, Veselības inspekcija (turpmāk- Inspekcija) kontrolē elektronisko cigarešu, to uzpildes flakonu un nikotīnu saturošu šķidrumu atbilstību likumā noteiktajām prasībām. Lai nodrošinātu produktu atbilstības likuma prasībām uzraudzību, noteikumi paredz kārtību, kādā komersanti informē Inspekciju par šādu izstrādājumu tirdzniecības vietām. 
  • Atbilstoši noteikumiem, komersantam pirms elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanas būs personīgi, pa pastu vai elektroniski jāiesniedz attiecīgs iesniegums.
  • Noteikumi arī paredz, ka komersantam 14 dienu laikā jāpaziņo Inspekcijai par jaunu tirdzniecības vietu vai par izmaiņām gadījumos, kad ir mainījies komersanta nosaukums vai juridiskā adrese, paraksttiesīgā persona un kontaktpersona, plānotais sortiments un tirdzniecības vietas nosaukums, faktiskā adrese un telefona numurs.
  • Komersantiem, kuri elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību uzsākuši līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, iesniegums Inspekcijai būs jāiesniedz līdz 2016.gada 20.novembrim. 

Informācijas avots: Veselības ministrija