Spēkā stājas kārtība, kādā komersants pirms elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanas ziņo par to Veselības inspekcijai

Spēkā stājas kārtība, kādā komersants pirms elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanas ziņo par to Veselības inspekcijai

12.09.2016

  • Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka no 09.09.2016. spēkā stājas Ministru kabineta noteikumi Nr. 593 „Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu”, kas izstrādāti saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 8. panta devīto daļu.
  • Noteikumi paredz kārtību, kādā komersanti iesniedz informāciju par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu. Komersantiem jāaizpilda noteikta parauga veidlapa un jāiesniedz tā Inspekcijai. Iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu vai iesniegts izmantojot portālu www.latvija.lv. 14 dienu laikā komersantam jāpaziņo Inspekcijai, ja mainās iepriekš iesniegtā informācija vai komersants uzsāk pakalpojumu sniegšanu jaunā tirdzniecības vietā.
  • Komersantiem, kuri elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību uzsākuši līdz Ministru kabineta noteikumu Nr. 593 spēkā stāšanās dienai, iesniegums Inspekcijai jāiesniedz līdz 2016. gada 20. novembrim. 

Informācijas avots: Veselības inspekcija