Noteiks administratīvo atbildību par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites pārkāpumiem

Noteiks administratīvo atbildību par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites pārkāpumiem

13.09.2016
  • 13.septembrī, Ministru kabinets apstiprināja un turpmākajai izskatīšanai Saeimā virzīja Veselības ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. 
  • Likumprojekts sagatavots, lai noteiktu atbildību par pārkāpumiem attiecībā uz Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā (turpmāk – tabakas likums) iekļautajām prasībām, tostarp, precizējot atsevišķas jau spēkā esošās normas un pievienojot jaunas normas.  

Likumprojekts paredz: 

  • atbildību par tabakas likumā regulēto izstrādājumu* pārdošanu nepilngadīgajiem, kā arī atbildību par bērna iesaistīšanu smēķēšanā un tabakas likumā regulēto produktu nodošanu nepilngadīgo rīcībā (līdz šim atbildība noteikta tikai attiecībā uz tabakas izstrādājumiem);
  • atbildību par augu smēķēšanas produktu realizēšanu bez akcīzes nodokļa markām (līdz šim atbildība noteikta tikai attiecībā uz tabakas izstrādājumiem);
  • atbildību par cigarešu skaita un tinamās tabakas daudzuma vienā iepakojumā, ko pārdod patērētājam, neatbilstību tabakas likumā noteiktajam;
  • atbildību par tabakas likumā noteiktā aizlieguma pārdot tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus ar distances līguma palīdzību;
  • atbildību par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu, to uzpildes flakonu vai jaunieviestu tabakas izstrādājumu laišanu tirgū bez informācijas iesniegšanas atbildīgajai institūcijai (Veselības inspekcijai), kā arī atbildību par neatbilstošas informācijas norādīšanu uz minētajiem izstrādājumiem.
  • Grozījumi paredz arī precizēt institūciju kompetences atbilstoši tabakas likumā noteiktajam.

Likumprojekts vēl tiks izskatīts Saeimā. 

  • Iepriekš jau informēts, ka šā gada 20. maijā stājās spēkā tabakas likums, kas paredz virkni jaunas prasības likumā regulēto produktu marķēšanai, iepakojumam, sastāvam, reklāmai, kā arī attiecībā uz produktu paziņošanu, un atbilstoši likumam ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi: “Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem” (MK 05.07.2016. Nr. 440), “Elektronisko  cigarešu uzpildes mehānisma tehniskie standarti” (MK 14.06.2016. Nr. 372), “Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību” (MK 17.05.2016. Nr. 306), kā arī “Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu” (MK 06.09.2016. noteikumi Nr. 593). 

* Tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes 

Informācijas avots: Veselības ministrija