Aicina pašvaldības nebūt kūtriem un pieteikties sabiedrības veselības veicināšanas finansējumam

Aicina pašvaldības nebūt kūtriem un pieteikties sabiedrības veselības veicināšanas finansējumam

14.09.2016
  • Veselības ministrija atgādina, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 12.jūlijā ir izsludinājusi ierobežotu atlasi projektiem (pirmajai kārtai), kuru mērķis ir laika posmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim īstenot pasākumus sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei.* 
  • Pašvaldības līdz 22.septembrim var iesniegt savus pieteikumus, lai pretendētu uz Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem tādās jomās kā aptaukošanās mazināšana, veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, profilaktisko pārbaužu veicināšana, atkarību izraisošo vielu lietošanas profilakse u.c.
  • „Es aicinu visas pašvaldības izmantot šo unikālo iespēju rūpēties par savu iedzīvotāju veselību jau profilaktiski, jo cīņa ar saslimšanām lielā daļā gadījumā jau ir sekas mazaktīvam dzīvesveidam, kur nepietiekama uzmanība tiek veltīta pareizam uzturam un fiziskām aktivitātēm. Šī ir iespēja piesaistīt līdzekļus jēgpilnu, vērtīgu projektu realizācijai,” norāda veselības ministre Anda Čakša.    
  • Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem ir būtiska loma sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanā, kas ir svarīgs faktors veselības aprūpes sistēmas noslodzes mazināšanā. Īstenojot mērķtiecīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, var būtiski uzlabot dzīvesveida, saslimstības un invaliditātes rādītājus. 
  • Paredzēts, ka pasākumus vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei (veselības veicināšanas pasākumi pašvaldībās, piemēram, semināri, bērnu nometnes, interešu grupu nodarbības u.c.) īstenos pašvaldības, kas ir iekļautas Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos tiks iesaistīti visi Latvijas iedzīvotāji, bet jo īpaši nabadzībai un sociālajam atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji.  To pašvaldību teritorijās, kuras nav iekļautas Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā vai kuras neiesniegs projektus, vietēja mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus īstenos Slimību profilakses un kontroles centrs.
  • Pirmās atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 19,3 miljoni euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 16,4 miljoni euro, bet valsts budžeta finansējums – 2,9 miljoni euro, kas tiks sadalīts proporcionāli starp projekta iesniedzējiem – pašvaldībām, ņemot vērā to teritorijā reģistrēto kopējo iedzīvotāju skaitu, tostarp bērnu, invalīdu, senioru, bezdarbnieku un trūcīgo skaitu, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu uz kvadrātkilometru.

* Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

Informācijas avots: Veselības ministrija