Paula Stradiņa Klīniskajai universitātes slimnīcai plāno noteikt nacionālo interešu objekta statusu

Paula Stradiņa Klīniskajai universitātes slimnīcai plāno noteikt nacionālo interešu objekta statusu

15.09.2016
  • 15.septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Ministru kabineta rīkojuma projekts, kas paredz noteikt nacionālo interešu objekta statusu VSIA „Paula Stradiņa Klīniskajai universitātes slimnīcai”. 
  • Ņemot vērā nepieciešamību īstenot slimnīcas attīstības projektus bez liekas kavēšanās, nepieciešamību nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem augstas kvalitātes sekundārās un terciārās veselības aprūpes pakalpojumus un katastrofu medicīnu un nepieciešamību nostiprināt slimnīcas nozīmīgo statusu sabiedrības interešu nodrošināšanā, paredzēts noteikt VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcai” nacionālo interešu objekta statusu. 
  • Paula Stradiņa Klīniskajai universitātes slimnīcai ir būtiska loma sabiedrības interešu – veselības aizsardzības un drošības – nodrošināšanā. Tā ir vienīgā izteikti multidisciplinārā slimnīca valstī ar vislielāko specializēto klīniku/centru skaitu, kur strādā valsts vadošie speciālisti un zinātnieki ārstniecības nozarē. Tāpat slimnīca ir vienīgā universitātes slimnīca, kas darbojas kardioķirurģijas nozarē un kur tiek veiktas nieru un sirds transplantācijas, kā arī citas sarežģītas manipulācijas lielā apjomā. Slimnīca ir vadošā universitātes slimnīca terciārās veselības aprūpē Latvijā, vadošā ārstniecības iestāde reto slimību diagnostikā, pētniecībā un ārstniecībā un tai ir būtiska loma katastrofu medicīnas koordinēšanā. Salīdzinājumā ar citām Latvijas ārstniecības iestādēm slimnīcā ir proporcionāli lielākais studentu, rezidentu un profesoru skaits Latvijā. 
  • Lai nodrošinātu un attīstītu slimnīcas sniegtos pakalpojumus atbilstoši augsti specializētas universitātes klīnikas standartiem, nepieciešams modernizēt un paplašināt slimnīcas infrastruktūru. Ēkas, kurās izvietota slimnīca, šobrīd neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām veselības pakalpojumu sniegšanai, neatbilst normatīvo aktu prasībām darba aizsardzības jomā, kā arī nav atbilstošas ugunsdrošības standartiem un vides pieejamības standartiem. Šobrīd, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, slimnīcā tiek īstenoti jaunā A korpusa 1.kārtas un 2.kārtas attīstības projekti. Projektu mērķis ir uzlabot stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pacientu ārstēšanas procesu slimnīcā, kā arī uzlabot personāla darba apstākļus, tostarp darba drošības jomā.

Informācijas avots:Veselības ministrija