Apstiprina kārtību aizturētu patvēruma meklētāju veselības stāvokļu pārbaudēm un sanitārajai apstrādei

Apstiprina kārtību aizturētu patvēruma meklētāju veselības stāvokļu pārbaudēm un sanitārajai apstrādei

20.09.2016
  • 20.septembrī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kurā noteikta kārtība, kādā, ievietojot aizturētu patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās, tiek nodrošināta patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaude un sanitārā apstrāde.*
  • Noteikumi paredz, ka, ievietojot aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās, ārstniecības persona veic aizturētā patvēruma meklētāja sanitāro apstrādi un veselības stāvokļa pārbaudi. Līdz sanitārās apstrādes un veselības stāvokļa pārbaudes veikšanai aizturēto patvēruma meklētāju ievieto atsevišķā telpā.
  • Aizturētā patvēruma meklētāja veselības pārbaude ietvers personas aptauju un, ja iespējams, medicīniskas dokumentācijas izskatīšanu, antropometriju, vispārējo apskati, pārbaudi uz tuberkulozi, kā arī citu nepieciešamo izmeklējumu nozīmēšanu, ņemot vērā personas veselības stāvokli, slimību simptomus un īpašo epidemioloģisko situāciju aizturētā patvēruma meklētāja izcelsmes valstī vai valstī, kurā persona uzturējās pirms iebraukšanas Latvijā. Personām, kurām kopš ierašanās Latvijā nav pagājušas vairāk kā 30 dienas no brīža, kad tās ir ceļojušas no poliomielīta skartajām valstīm vai šķērsojušas poliomielīta skartās valstis, būs jāveic arī izmeklēšana uz poliovīrusu klātbūtni.
  • Pēc personas veselības pārbaudes, ārstniecības personai būs jāizsniedz atzinums par veselības stāvokli un rekomendācijas, kā arī aizturētais patvēruma meklētājs jāinformē par rīcību saslimšanas gadījumā, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām un ieteicamajiem profilakses pasākumiem. Sanitārās apstrādes un veselības stāvokļa pārbaudes rezultātus ārstniecības personas reģistrēs pacienta ambulatorajā kartē. 

*Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā veic aizturētā patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātus”

Informācijas avots: Veselības ministrija