Vienojas par sadarbību ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā

Vienojas par sadarbību ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā

22.09.2016
  • 22.septembrī, veselības ministre Anda Čakša tikās ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā, lai pārrunātu šā brīža prioritātes veselības aprūpes jomā un turpmāku sadarbību. 
  • Ārvalstu investoru padomes pārstāvji iepazīstināja ministri ar padomes Veselības darba grupas sagatavotu ziņojumu par veselību, kurā uzsvērta nepieciešamība starpsektoru sadarbībai, veselības aprūpes jomai sadarbojoties ar labklājības un citiem sektoriem, norādīta veselības aprūpes pakalpojumu izvietojuma jeb kartējuma nepieciešamība, aplūkoti veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes kritēriji u.c. jautājumi. 
  • Veselības ministre Anda Čakša uzsvēra, ka Veselības ministrijas reformu plānā jau ir iezīmētas Ārvalstu investoru padomes Veselības darba grupas akcentētās problēmas. Ministrijas prioritāšu sarakstā ir gan ārstniecības iestāžu kartējuma izstrāde, gan veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes kritēriju izstrāde, gan sadarbības stiprināšana starp valsts un pašvaldības ārstniecības iestādēm, gan četru prioritāro veselības aprūpes jomu (onkoloģija, mātes un bērna veselība, sirds un asinsvadu slimības un garīgā veselība) stiprināšana un citi būtiski veselības aprūpes un sabiedrības veselības jautājumi. 
  • Ārvalstu investoru padomes pārstāvji pauda apņemšanos nākotnē sniegt atbalstu Veselības ministrijai, ieviešot būtiskas veselības aprūpes reformas, un pauda atbalstu turpmākajai sadarbībai. 

Informācijas avots: Veselības ministrija