Turpinās darbs pie veselības sistēmas izvērtējuma

Turpinās darbs pie veselības sistēmas izvērtējuma

26.09.2016
  • No  21.-23.septembrim Latvijā darbu pie veselības sistēmas izvērtējuma turpināja Veselības ministrijas, ministrijas padotības iestāžu, Pasaules Bankas veselības jomas eksperti un veselības jomas profesionālo sabiedrisko organizāciju pārstāvji.
  • Pasaules Bankas veselības jomas eksperti tikās ar vietējiem speciālistiem, slimnīcu vadītājiem un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. Pasākuma laikā Pasaules Banka iesniedza secinājumus no pētījuma par slimnīcu darba kvalitātes novērtējumu un ārstniecības iestāžu kartēšanas analīzi, kuras mērķis ir optimizēt infrastruktūras un cilvēkresursuu izmantošanu, lai uzlabotu pacientu aprūpes kvalitāti un pieejamību pakalpojumiem visā valstī.
  • Pasaules Bankas secinājumi liecina, ka, jo ārstniecības iestādei un speciālistiem ir lielāka pieredze konkrētā pakalpojuma sniegšanā, jo labāki ir rezultāti. To apstiprina arī starptautiski veikti pētījumi. 
  • Šobrīd Pasaules Bankas pētījums ir nodots nozares profesionāļiem izvērtēšanai un komentāru sniegšanai. Paredzams, ka pētījuma sadaļa par slimnīcu darba kvalitātes novērtējumu un ārstniecības iestāžu kartēšanu tiks pabeigta līdz šā gada beigām.
  • Jau ziņots, ka Veselības ministrijas un Pasaules Bankas 2014.gada nogalē noslēgtais līgums nosaka, ka Pasaules Banka, četru prioritāro jomu (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) ietvaros veiks esošās situācijas izpēti ar mērķi izzināt sistēmas darbības priekšrocības un trūkumus un definēt nepieciešamos uzlabojumus sistēmas pilnveidei, kā arī rast kompleksus un racionālus risinājumus četru prioritāro veselības jomu efektivitātes uzlabošanai.

Informācijas avots: Veselības ministrija