Ārstniecības iestādes būs tiesīgas veikt zāļu iepakojumu marķēšanu

Ārstniecības iestādes būs tiesīgas veikt zāļu iepakojumu marķēšanu

27.09.2016
  • 27.septembrī, Ministru kabinetā tika apstiprināti grozījumi noteikumos par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām.* 
  • Ar grozījumiem tiek atcelts zāļu piegādātāja (lieltirgotavas vai aptiekas) pienākums nodrošināt medikamentu marķējumu “Iepakojums slimnīcai” tām zālēm, kuras izplata stacionārajām ārstniecības iestādēm. Ārstniecības iestādēm turpmāk būs tiesības veikt zāļu iepakojumu papildus marķēšanu, norādot to piederību konkrētai ārstniecības iestādei, bet nenosakot to par obligātu prasību. Zāļu iepakojuma papildus marķēšanas tiesības tiks piešķirtas ne tikai stacionārajām, bet visām ārstniecības iestādēm. Šāda kārtība ļaus ārstniecības iestādei pašai pārraudzīt savu resursu izmantošanu ārstniecības procesa nodrošināšanai un izslēgt risku piegādātajām zālēm nokļūt ārpus konkrētās ārstniecības iestādes zāļu aprites.

*Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumi Nr. 57 “Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām”

Informācijas avots: Veselības ministrija