Uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību onkoloģijas jomā

Uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību onkoloģijas jomā

27.09.2016
  • 27.septembrī, Ministru kabinetā tika atbalstīti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos, kas nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību.*
  • Lai nodrošinātu efektīvāku un savlaicīgāku pacientu, kuriem ir medicīniski pamatotas aizdomas par ļaundabīgu audzēju, izmeklēšanu un ārstēšanas uzsākšanu, noteikumi tiek papildināti ar kārtību ļaundabīgo audzēju primārai diagnostikai noteiktām lokalizācijām izplatītāko onkoloģisko saslimšanu gadījumos (krūts vēža, kuņģa, bronhu un plaušu, resnās un taisnās zarnas, ādas, nieru u.c. vēža gadījumos). Vienlaikus noteikta norma, kurā iekļauti nosacījumi ģimenes ārsta turpmākai rīcībai gadījumā, ja, pamatojoties uz medicīniskām indikācijām, rodas aizdomas par to, ka personai ir onkoloģiska saslimšana, kā arī paredzēta ārstniecības iestādes turpmākā rīcība gadījumā, ja personai ar aizdomām uz onkoloģisku saslimšanu nepieciešama speciālista konsultācija vai izmeklējums. Paredzēts, ka ģimenes ārsts pēc diagnostisko izmeklējumu rezultātu izvērtēšanas, pamatotu aizdomu par onkoloģisku saslimšanu gadījumā, vienojoties ar pacientu, pieteiks pacienta apmeklējumu specializētā onkoloģiskajā ārstniecības iestādē.
  • Noteikts, ka attiecīgajās ārstniecības iestādēs tiks izveidoti tālruņu numuri, uz kuriem piezvanot, ģimenes ārsti varēs pieteikt pacientus speciālista konsultācijas saņemšanai prioritāri aizdomu gadījumā par onkoloģiskām saslimšanām. Šāda pacientu pieteikšana veicinās prioritāru pieteikšanu uz pakalpojuma saņemšanu, novirzot šos pacientus no kopējās pacientu plūsmas un ļaujot plānot īpaši agrīnai onkoloģisko pacientu diagnostikai nepieciešamos resursus. 
  • Noteikumos arī veikti precizējumi, lai pilnveidotu līgumu slēgšanas nosacījumus. Turpmāk Nacionālais veselības dienests (NVD), plānojot līgumu apjomu ar pakalpojumu sniedzējiem par valsts apmaksāto veselības pakalpojumu sniegšanu, izvērtēs faktisko pacientu plūsmu, ņemot vērā pacientu plūsmas sezonālās izmaiņas 12 mēnešu, nevis 9 mēnešu garumā. Šāda kārtība uzlabos pacientu plūsmas organizēšanu gan NVD, gan katrai ārstniecības iestādei individuāli, plānojot pakalpojumu nodrošinājumu visa gada garumā. 
  • Atbilstoši noteikumu grozījumiem tiek palielināts ģimenes ārsta kapitācijas naudas apjoms, kā arī palielināts ikmēneša fiksētais maksājums ģimenes ārsta praksei. Izvērtējot ar nozares speciālistiem ģimenes ārstu prakses maksājumus, ar šā gada 1.oktobri tiks palielināts ģimenes ārsta kapitācijas naudas apjoms par vienu personu mēnesī no 1,18 eiro līdz 1,23 eiro. Tāpat, lai stiprinātu primāro veselības aprūpi, noteikumi paredz arī palielināt ikmēneša fiksētais maksājums ģimenes ārsta praksei no 424,39 eiro uz 480,73 eiro mēnesī.

*Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 

Informācijas avots: Veselības ministrija