Paredzēts aktualizēt prasības aptieku un aptieku filiāļu darbībai

Paredzēts aktualizēt prasības aptieku un aptieku filiāļu darbībai

29.09.2016
  • 29.septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kurā noteikta aptieku un to filiāļu darbības uzsākšanas un darbības kārtība, prasības zāļu izgatavošanai, fasēšanai, marķēšanai un kvalitātes kontrolei aptiekās.*
  • Noteikumu projektā ir noteiktas prasības rūpnieciski ražoto zāļu fasēšanai aptiekās no lielākiem iepakojumiem, atverot primāro iepakojumu. Atbilstoši noteikumu projektam zāles būs atļauts fasēt pēc ārstniecības personas izrakstītas receptes, ja daudzums iepakojumā neatbilst receptē norādītajam daudzumam, vai pēc vienošanās ar pacientu vai ārstniecības iestādi par rūpnieciski ražotu zāļu fasēšanu individuālam pacientam lietošanai noteiktam periodam. Ņemot vērā zāļu izgatavošanā un fasēšanā nepieciešamo specifisko prasību ievērošanu, paredzēts, ka zāles būs atļauts fasēt tajās aptiekās, kurām ir norādīts speciālās darbības nosacījums – zāļu izgatavošana – un fasēšanu no rūpnieciskajiem iepakojumiem un zāļu fasēšanu individuālam pacientam, atverot primāro iepakojumu, būs ļauts veikt zāļu izgatavošanas telpās.  Paredzēts, ka tām aptiekām, kuras gatavo zāles, būs atļauts fasēt zāles bez speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanas. 
  • Noteikumu projekts paredz nodalīt aptiekas īpašnieka – speciālās atļaujas (licences) vispārēja jeb atvērta tipa aptiekas darbībai turētāja – atbildību no aptiekas vadītāja atbildības. Atbilstoši noteikumu projektam licences turētāja atbildība būs nodrošināt aptiekas darba laiku vismaz 40 stundas nedēļā, nodrošināt, ka aptiekas telpas tiek izmantotas tikai farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai, ka aptiekas personāls, kas farmaceitiskās aprūpes ietvaros izgatavo, izsniedz zāles un konsultē par to lietošanu, atbilst Farmācijas likumā noteiktajai kvalifikācijai u.c. pienākumi, savukārt aptiekas vadītājam būs jānodrošina aptiekas iekšējās darba kārtības noteikumu izstrādāšana, priekšrakstu izstrāde zāļu, aktīvo vielu un citu preču pieņemšanas, uzskaites un izsniegšanas kārtībai, zāļu uzglabāšanas kārtībai, zāļu izgatavošanai un kvalitātes kontrolei u.c.
  • Plānots, ka farmaceitiskās aprūpes ietvaros aptieka un aptiekas filiāle turpmāk varēs piedāvāt apmeklētajiem arī tādu veselības paškontroles pakalpojumu kā izelpas gaisa plūsmas mērīšana. Farmācijas speciālistam, kurš veic veselības paškontroli, tiks noteikta prasība  pilnveidot Latvijas Farmaceitu biedrības tālākizglītības prasībām atbilstošu profesionālo kvalifikāciju atbilstoši aptiekā piedāvātajam veselības paškontroles veidam.
  • Tāpat noteikumu projektā ir noteiktas prasības aptiekām, kuras licences pielikumā ir norādīts speciālās darbības nosacījums – strādā visu diennakti. Paredzēts, ka šīm aptiekām ir jānodrošina apmeklētājiem iespēja saņemt farmaceitisko aprūpi visu diennakti bez pārtraukuma, šo aptieku ārdurvīm ir jābūt aprīkotām ar zvana pogu, kura brīvi aizsniedzama apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem un jāpilda citas prasības.
  • Noteikumu projektā precizēta arī aptiekas un aptiekas filiāles izkārtnē norādāmā informācija.
  • Paredzēts, ka noteikumu projekts stāsies spēkā 2017.gada 1.martā.
  • Vienlaikus tiek virzīti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.57 „Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām” un Ministru kabineta noteikumos Nr.304 „Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu”, no kuriem tehniski tiks izņemtas normas par aptiekā izgatavoto zāļu marķēšanas un kvalitātes kontroles prasībām, kā arī veikti grozījumi farmaceitiskās darbības licencēšanas noteikumos, kur iekļauts jauns speciālās darbības nosacījums – rūpnieciski ražoto zāļu fasēšanai no lielākiem iepakojumiem aptiekās, atverot primāro iepakojumu. 

*Ministru kabineta noteikumu projekts „Aptieku darbības noteikumi”

Informācijas avots: Veselības ministrija