Veselības ministrija sola atbalstu plāna izstrādei reto slimību jomā

Veselības ministrija sola atbalstu plāna izstrādei reto slimību jomā

29.09.2016

  • Biedrība “Ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes”” tikšanās laikā ar veselības ministri Andu Čakšu runā par plāna izstrādi reto slimību ārstēšanai un tā pakāpenisku ieviešanu, lai sakārtotu reto slimību nozari.
  • Bieži dzirdam par to, ka veselības aprūpes sistēma kopumā un vairums citu sistēmas nozaru ir nesakārtotas un katastrofāli nepietiekami finansētas. Izņēmums nav arī reto slimību joma.
  • Reto slimību pacientam šobrīd nav pieejama centralizēta piekļuve pamata pakalpojumu grozam, proti, mūsu valstī nav iespējas vienuviet  saņemt  speciālistu konsultāciju. Reto slimību diagnostika pašlaik ir ļoti lēna,  nepieciešamo izmeklējumu veikšana ir īpaši apgrūtināta un nekoordinēta. Nav  vienotas speciālistu institūcijas ārstniecības plāna sastādīšanai, terapijas veikšanai un uzraudzībai. Visbeidzot, retās slimības Latvijā netiek reģistrētas, trūkst informācijas par kopējo pacientu skaitu un slimību progresu un, protams, nav vienota, skaidri definēta finansējuma ārstēšanai.
  • Retās slimības no ikvienas citas saslimšanas atšķiras ar to, ka ir reti sastopamas, tādēļ mediķiem nepieciešamas speciālas zināšanas, slimības diagnostika prasa īpašu vērību un medikamenti nereti ir specifiski un ļoti dārgi.
  • Tikšanās laikā veselības ministre Anda Čakša uzsvēra, ka finansējums šobrīd trūkst arī citās jomās, ne tikai reto slimību jomā. Ministre pauda, ka apzinās Reto slimību centra izveides nepieciešamību, lai reto slimību pacientiem vienuviet būtu pieejami gan nepieciešamie izmeklējumi, gan speciālistu konsultācijas. Tāpat Veselības ministrija sniegs visu nepieciešamo atbalstu plāna izstrādei reto slimību jomā, un iespēju robežās nodrošinās tā pakāpenisku ieviešanu, uzsverot, ka veselības nozares un ar to saistīto jomu sakārtošanai jāpalielina pakalpojumu grozs nevis jāsamazina esošais, taču tam nepieciešams papildus finansējums.
  • Pozitīvi, ka valsts kopš 2015. gada ir padomājusi par bērniem. Jaunieši līdz 18 gadu vecumam, tostarp reto slimību pacienti, ārstēšanu var saņemt bez maksas tāpat nesens jauninājums ir iespēja reto slimību pacientiem  turpināt saņemt valsts apmaksātu terapiju arī pēc pilngadības sasniegšanas (ja ārstēšana ir tikusi uzsākta nepilngadīgā vecumā). Lai uzlaboto esošo situāciju un nākotnē nepieciešamo ārstēšanu saņemtu arī citi reto slimību pacienti pēc  18 gadu vecuma, Veselības ministrija ir gatava sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, lai kopīgiem spēkiem radītu un ieviestu iespējami veiksmīgāku modeli jomas sakārtošanai.
  • Jāpiebilst, ka reto slimību jomas liktenis Latvijā lielā mērā atkarīgs arī no valsts budžeta nākamajam gadam, par kura apstiprināšanu deputāti vēl tikai lems. Veselības ministrijas virzītais veselības aprūpes finansēšanas modelis paredz uz esošā finansējuma bāzes palielināt veselības aprūpei pieejamo naudas apjomu iekšējas nodokļu pārdales rezultātā. Ieviešot šādu modeli, netiktu palielināts kopējais nodokļu slogs un tiktu nodrošināta vienlīdz pieejama un kvalitatīva veselības aprūpe visiem Latvijas iedzīvotājiem. Veselības ministrijas Valsts sekretārs Kārlis Ketners iepriekš uzsvēris: “Mūsu piedāvātais modelis ir universāls veselības apdrošināšanas modelis, kas ietver sevī esošā veselības aprūpes pakalpojuma groza saglabāšanu, visaptverošu aprūpes pieejamību un universālu veselības pakalpojumu pārklājumu, atstājot pakalpojuma iepirkšanas funkciju valsts rokās.”

Juris Beikmanis,
biedrības „Saknes” vadītājs