Ērču aktivitāte rudenī

Ērču aktivitāte rudenī

04.04.2016.

  • Pēdējo 9 gadu laikā augstākā Ixodes ērču aktivitāte novērota 2010.-2012.gadā; šajos gados bija vērojams arī ērču encefalīta un Laimas slimības gadījumu skaita pieaugums, bet pēdējos 3 gados gan ērču aktivitātei, gan cilvēku saslimstībai novērota samazinājuma tendence. Ērču aktivitāte 2016. gada pirmajā pusē bija augstāka nekā pērn, bet jūlijā un augustā, šoreiz ilgāk nekā parasti, tika novērots ikgadējais ērču aktivitātes kritums, kas ilga vismaz līdz septembra sākumam, ko varbūt varētu izskaidrot ar ilgstošajiem lietiem vasaras beigās. Ērču ikgadējo aktivitāti ietekmē klimatiskie apstākļi, vides faktori, ērču populāciju bioloģiskie procesi u.c. faktori.
  • Pēc ilgstošā vasaras ērču aktivitātes krituma rudenī to aktivitāte atkal pieaugusi. Piemēram, 26.septembrī Daugavpilī, salīdzinot ar vasaras rādītājiem, ērču aktivitāte bija aptuveni divas reizes lielāka.
  • 2014. un 2015.gadā bija novērots salīdzinoši zems saslimstības līmenis ar ērču encefalītu – attiecīgi 173 un 169 saslimšanas gadījumi (jeb 8,64 un 8,51 gadījums uz 100 000 iedz.); netika reģistrēti arī letālie gadījumi. Salīdzinājumā – 2011.gadā tika reģistrēti 494 saslimšanas gadījumi (19,24 uz 100 000 iedz.).
  • 2014. gadā tika reģistrēti 469 Laimas slimības gadījumi, 2015.gadā – 495 (attiecīgi 23,43 un 24,92 uz 100 000 iedz.). Salīdzinājumam – 2011. gadā tika reģistrēti 866 gadījumi (38,84 uz 100 000 iedz.).
  • Ik gadus tiek reģistrēta arī ērlihioze: 2014. gadā – 13 gadījumi (0,65 uz 100 000 iedz.), 2015. gadā – 41 gadījums (2,06 uz 100 000 iedz.).

Saslimstība ar ērču encefalītu, Laima slimību un ērlihiozi no

2008. līdz 2015. gadam

  Gads

 

Ērču encefalīta gadījumi Ērču encefalīta letālie gadījumi Ērču encefalīta incidence (gadījumu skaits uz 100 000 iedz.) Laima slimības gadījumi Laima slimības incidence (gadījumu skaits uz 100 000 iedz.) Ērlihiozes gadījumi Ērlihiozes incidence (gadījumu skaits uz 100 000 iedz.)
  2012. 376 3 18,42 724 35,46 26 1,27
  2013. 265 3 13,09 454 22,43 14 0,69
  2014. 173 0 8,64 469 23,43 13 0,65
  2015. 169 0 8,51 495 24,92 41 2,06

Ērču pārnesto slimību gadījumu skaits 2016.g., salīdzinot ar iepriekšējā gada šo pašu periodu:

  01.01.2015.- 27.09.2015. 01.01.2016.- 27.09.2016.
Ērču encefalīts

107

165

Laimas slimība

351

299

Ērlihioze

21

30

Informācijas avots: Slimību profilakses un kontroles centrs