Par ierobežojumiem, kas noteikti Eiropas Savienībā cementam un cementa saturošiem maisījumiem

Par ierobežojumiem, kas noteikti Eiropas Savienībā cementam un cementa saturošiem maisījumiem

10.10.2016

  • Veselības inspekcija informē par ierobežojumiem, kas noteikti Eiropas Savienībā cementam un cementa saturošiem maisījumiem. To sastāvā esošie hroma savienojumi, it īpaši ūdenī šķīstošā hroma VI joni, saskaroties ar cilvēka ādu, var izraisīt ādas sensibilizāciju. Hroma savienojumu tiešā saskarsme ar ādu sensibilizētiem indivīdiem ved pie tādas alerģiskas slimības, kā kontakta dermatīts.
  • Ierobežojums ūdenī šķīstošam hroma VI daudzumam cementā 0,0002 % (2 ppm) ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1907/2006 (turpmāk – REACH) XVII pielikuma 47. ierakstā. Saskaņā ar REACH XVII pielikuma 47. ierakstā noteiktajām prasībām, cementu un cementa maisījumus nelaiž tirgū un nelieto, ja pēc hidratācijas tajos ir vairāk nekā 2 mg/kg (0,0002 %) šķīstoša hroma VI no cementa kopējās sausnes.
  • Komersantiem, kuri laiž tirgū un lieto cementu un cementu saturošus maisījumus, jāievēro, ka šķīstošā hroma VI daudzums tajos var pārsniegt 2 mg/kg tikai tādā gadījumā, ja cements un cementu saturoši maisījumi tiks lietoti kontrolētos, slēgtos un pilnībā automatizētos procesos, kuros darbam ar cementu un cementu saturošiem maisījumiem izmanto vienīgi mašīnas, un nepastāv iespē­jamība, ka tas saskarsies ar ādu.
  • Saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likuma 2. pantu, par ražotāju uzskatāms arī importētājs, ja Eiropas Savienībā nav reģistrēts ražotāja pilnvarots pārstāvis. Līdz ar to cementa un cementu saturošu maisījumu importētājs ir atbildīgs par REACH regulas prasību izpildi.
  • Pamatojoties uz iepriekš minēto, komersantiem, kas importē Latvijā cementu un cementu saturošus maisījumus laišanai tirgū vai lietošanai, var tikt pieprasīts dokumentārs apliecinājums, ka šķīstošā hroma VI daudzums tajos nepārsniedz REACH regulā noteikto ierobežojumu 2 mg/kg, vai arī dokumentārs apliecinājums, ka cements un cementu saturoši maisījumi tiks lietoti kontrolētos, slēgtos un pilnībā automatizētos procesos, kuros darbam ar cementu un cementu saturošiem maisījumiem izmanto vienīgi mašīnas, un nepastāv iespē­jamība, ka tas saskarsies ar ādu.

Informācijas avots: Veselības inspekcija