<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PJMLCP" <br>height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Informācija par nosūtījumu saņemšanu

Informācija par nosūtījumu saņemšanu

11.10.2016

  • Veselības inspekcija atgādina – ja persona saņem nosūtījumu uz izmeklējumu ģimenes ārsta vai ārsta speciālista apmeklējuma laikā, personai ir jāsedz pacienta iemaksa par apskati/konsultāciju (attiecīgi 1,42 EUR vai 4,27 EUR apmērā).
  • Ja nosūtījums tiek izsniegts bez ārsta apskates/konsultācijas, ārsts nav tiesīgs par to iekasēt samaksu.

Informācijas avots: Veselības inspekcija