Izskata ziņojumu par finansējumu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai bērniem ārpus ES, EEZ dalībvalstīm un Šveices

Izskata ziņojumu par finansējumu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai bērniem ārpus ES, EEZ dalībvalstīm un Šveices

11.10.2016
  • 11.oktobrī, Ministru kabineta sēdē izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par finansējumu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai bērniem ārpus Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm vai Šveices.
  • Ziņojumā uzsvērts, ka, ņemot vērā nepietiekamo finansējumu veselības nozarei kopumā, kā rezultātā jau šobrīd iedzīvotājiem ir ierobežota pieejamība valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, Veselības ministrija esošā budžeta ietvaros nevar uzņemties papildu saistības un apmaksāt bērna ārstēšanu ārpus ES, EEZ vai Šveices, jo tādejādi tiks samazināta valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem, t.sk. bērniem. 
  • Tādēļ situācijā, kad bērna ārstēšanu būtu iespējams veikt tikai ārstniecības iestādē, kura nav ES, EEZ vai Šveicē, un tiek izpildītas noteikumos par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību noteiktās prasības nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, tad finansējums bērna ārstēšanai jānodrošina no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību*.
  • Līdz ar ziņojuma izskatīšanu tika nolemts par neaktuālu atzīt 2015. gada 9. jūnija Ministru kabineta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.28, 23.§) 4.uzdevumu, kas paredzēja Veselības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju rast risinājumu, kā finansēt bērniem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

*2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1644 “Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”.

Informācijas avots: Veselības minisrija