Konceptuāli atbalsta valsts obligāto universālo apdrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem

Konceptuāli atbalsta valsts obligāto universālo apdrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem

11.10.2016
  • 11.oktobrī, Ministru kabinetā tika izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais konceptuālais ziņojums “Par Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa maiņu”, konceptuālu atbalstu paužot valsts obligātajai universālajai apdrošināšanai no valsts budžeta līdzekļiem.
  • Šāda finansēšanas modeļa rezultātā ir saglabāts esošais veselības aprūpes pakalpojumu klāsts (veselības aprūpes pakalpojumu grozs netiek dalīts) un reģionāla pieejamība visiem Latvijas iedzīvotājiem. Finansējums modeļa ieviešanai tiktu rasts no iekasētajiem valsts budžeta līdzekļiem. Modelis paredz, ka veselības aprūpes pakalpojumu iepirkšana saglabāsies valsts rokās. Tas paredz vienlīdzīgu veselības aprūpi visiem valsts iedzīvotājiem neatkarīgi no to ienākumu līmeņa, piederības kādai sociālai grupai, vecuma un dzimuma.
  • Ieviešot šo modeli, iedzīvotājiem, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, tiks nodrošināts vienlīdzīguma princips, samazināsies papildus privātie maksājumi, samazināsies mirstība, uzlabosies pakalpojumu pieejamība visām sabiedrības grupām, palielināsies iespēja saņemt kompensējamos medikamentus, paaugstināsies darba samaksa veselības aprūpes speciālistiem. Paralēli tiek paredzēta iespēja tirgū līdzdarboties privātajiem apdrošinātājiem.
  • Jautājumu par nepieciešamajiem papildus finanšu resursiem veselības aprūpes finansējuma nodrošināšanai plānots risināt likumprojektu par valsts budžetu 2018.g., 2019.g., un 2020.gadam sagatavošanas procesā.
  • Jau ziņots, ka, lai apzinātu citu valstu pieredzi un labāko praksi, Veselības ministrijas izveidota darba grupa* izvērtēja piecu ES valstu finansēšanas modeļus un tika organizēta Latvijas delegācijas vizīte Pasaules Veselības organizācijas (PVO) birojā Barselonā. PVO Latvijas veselības aprūpes finansēšanas kontekstā ir nonākusi pie secinājuma, ka Latvijas valdība veselības aprūpei piešķir ļoti zemu prioritātes pakāpi un ja veselības jomai arī turpmāk netiks piešķirts atbilstošs nozares finansējums, Latvijā turpinās samazināties iedzīvotāju dzīves ilgums. Pašreizējais budžeta izdevumu līmenis veselības aprūpei sniedz vāju finansiālo iedzīvotāju aizsardzību un, lai sasniegtu veselības aprūpes pieejamības uzlabojumus, budžeta izdevumus veselības jomai būtu jāpaaugstina līdz 5% no IKP. Atbilstoši PVO ieteikumiem obligātu veselības iemaksu ieviešana varētu izslēgt atsevišķas iedzīvotāju grupas no publiskās veselības aprūpes sistēmas seguma, tādēļ ir ieteicams saglabāt visaptverošu iedzīvotāju veselības aprūpi. Tāpat PVO arī secinājusi, ka, ieviešot konkurenci starp veselības aprūpes pakalpojumu pērkošajām aģentūrām, netiktu rasts esošo izaicinājumu risinājums un varētu tikt radīti jauni izaicinājumi, piemēram, veselības aprūpes izmaksu pieaugums.

*Darba grupā ietilpa pārstāvji no Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Republikas Saeimas Sociālā un darba lietu komisijas, Nacionālā veselības dienesta, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Apdrošināšanas asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.

Informācijas avots: Veselības ministrija