Vienota pieeja papildu drošuma pazīmju ieviešanā uz zāļu iepakojuma Baltijā

Vienota pieeja papildu drošuma pazīmju ieviešanā uz zāļu iepakojuma Baltijā

20.10.2016

  • 2016. gada 20. oktobrī, Rīgā notiek ikgadējā Baltijas valstu zāļu aģentūru ekspertu sanāksme par farmācijas jomas normatīvo regulējumu un nozares aktualitātēm. Sanāksmes darba kārtībā ir zāļu patēriņa tendenču pārskats Baltijā, zāļu drošuma jautājumi un papildu drošuma elementi uz zāļu iepakojuma, kā arī zāļu piegādes pārtraukumu problēmu risinājumi.
Baltijas valstu zāļu aģentūru pārstāvju tikšanās dalībnieki
  • Katru gadu vienā no trim Baltijas valstīm tiekas Latvijas, Igaunijas un Lietuvas zāļu aģentūru pārstāvji, lai diskutētu par farmācijas regulējuma jautājumiem. Baltijas valstu sadarbība ir nozīmīgāka ne tikai no reģiona valstu vienotības viedokļa, bet arī tāpēc, ka mazu valstu tirgus situācijā ir svarīgi radīt stabilus apstākļus visiem tirgus dalībniekiem. 2012. gada 22. novembrī trīs Baltijas valstu zāļu aģentūru direktori Rīgā parakstīja līgumu par sadarbību zāļu labas ražošanas prakses, labas izplatīšanas prakses, labas farmakovigilances prakses un labas klīniskās prakses jomā, kā arī par Baltijas valstu laboratoriju sadarbību nacionālā procedūrā reģistrēto zāļu testēšanā.
  • Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens: “Šogad Rīgas sanāksmes pēcpusdienas darba sesijā piedalās arī nozares nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv zāļu ražotājus un lieltirgotavas – Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu (SIFFA) no Latvijas, Association of Pharmaceutical Manufacturers (APME) no Igaunijas, Innovative Pharmaceutical Industry Association (IFPA) no Lietuvas. Pirmo reizi zāļu aģentūru sadarbības vēsturē valstis pārstāvošās organizācijas sēdēs pie sarunu galda ar nozares pārstāvjiem – komersantiem, lai diskutētu par jautājumiem, kas tuvākajā laikā pavisam tieši ietekmēs gan nozari, gan arī pacientus – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas ieviešanu attiecībā uz to, kā novērst viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes ķēdē”.
  • Baltijas vienotais zāļu iepakojums ir līdz šim veiksmīgākais trīs valstu zāļu aģentūru sadarbības piemērs. Tas tika iniciēts nolūkā mazināt administratīvo slogu un komersantu resursus, kā arī veicināt zāļu pieejamību tirgū un veidot vienkāršāku, ātrāku un caurskatāmāku zāļu iepakojuma apstiprināšanu. Jau kopš 2010. gada, lai zālēm tiktu apstiprināts kopējs Baltijas iepakojums, zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam vairs nav jāsazinās ar katras valsts aģentūru atsevišķi. Arī pacienti ir pamanījuši, ka zāļu kastītē līdzās ir lasāmi zāļu apraksti un lietošanas instrukcijas latviešu, lietuviešu un igauņu valodās. Šogad Rīgas sanāksmē notika sarunas par vienota Baltijas zāļu iepakojuma ieviešanu arī veterinārajām zālēm.
  • Latviju sanāksmē pārstāvēja Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens un ekspertu grupa, Igauniju pārstāvēja tās Zāļu aģentūras direktore Kristin Raudsepp ar kolēģiem, bet Lietuvu – Lietuvas Veselības ministrijas Zāļu kontroles aģentūras direktors Gintautas Barcys ar kolēģiem. Veterināro zāļu nozares regulatorus pārstāvēja Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests un Lietuvas Nacionālais Pārtikas un veterinārā riska novērtēšanas institūts.

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra