Aktualizēts Katastrofu medicīnas plāns

Aktualizēts Katastrofu medicīnas plāns

24.10.2016

  • 2016.gada 18.oktobrī ar veselības ministres Andas Čakšas rīkojumu Nr.147 ir apstiprināts 2016.gadā aktualizētais Valsts katastrofu medicīnas plāns (turpmāk – Plāns). Plāns aktualizēts un papildināts ar trim jauniem pielikumiem – Psiholoģiskās palīdzības nodrošināšana ārkārtas situācijās (Nr.19), Nevalstisko organizāciju iesaiste ārkārtas situāciju pārvaldīšanā (Nr.20) un Ieteikumi individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanai veselības aprūpes nozarē strādājošajiem (Nr.21). 
  • Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 948 (13.12.2016.) ,,Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi” NMP dienests izstrādā Plānu sadarbībā ar ārstniecības iestādēm, reizi gadā to aktualizē un saskaņo ar iesaistītajiem citu nozaru dienestiem un institūcijām. Šie noteikumi deleģē tiesības NMP dienestam pieprasīt un saņemt no pašvaldībām un ārstniecības iestādēm informāciju Plāna izstrādei un aktualizācijai. 
  • Šogad Plāns tika izsūtīts vairāk nekā 20 institūcijām, no kurām tika saņemta virkne noderīgu ieteikumu. Par Plāna virzību atbildīgā NMP dienesta Katastrofu medicīnas gatavības plānošanas un koordinācijas nodaļa jau turpina darbu pie 2017.gada Plāna, lai stiprinātu tālāku tā pilnveidi un starpinstitūciju sadarbību.
  • Pateicamies visiem sadarbības partneriem par ieguldījumu 2016.gada Plāna pilnveidošanā!Ar aktualizēto Valsts Katastrofu medicīnas plānu un tā pielikumiem iespējams iepazīties un lejupielādēt sadaļā Katastrofu medicīna.

Informācijas avots: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests