Informācija par valsts apmaksāta zobu higiēnista apmeklējumu bērniem

Informācija par valsts apmaksāta zobu higiēnista apmeklējumu bērniem

25.10.2016

  • Veselības inspekcija paskaidro, ka bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam reizi gadā tiek nodrošināts no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāts zobu higiēnista apmeklējums, izņemot 7, 11 un 12 gadu vecumā – divas reizes gadā.
  • Reizi vai divas reizes gadā nozīmē – apmeklējums 12 mēnešu periodā, kamēr bērns ir attiecīgajā vecumā (laika posmā no bērna dzimšanas dienas datuma līdz nākamajai dzimšanas dienai). 
  • Tā, piemēram, 7 gadus vecs bērns, kuram dzimšanas diena ir 1. oktobrī, ir tiesīgs laika periodā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 1. oktobrim apmeklēt zobu higiēnistu divas reizes gadā bez maksas.

Informācijas avots: Veselības inspekcija