Veselības ministre piedalīsies 13.Baltijas politikas dialogā

Veselības ministre piedalīsies 13.Baltijas politikas dialogā

03.11.2016
  • 3.un 4.novembrī veselības ministre Anda Čakša piedalīsies 13.Baltijas politikas dialoga sanāksmē „Primārās veselības aprūpes stiprināšana: pārmaiņu ieviešana labākai koordinācijai un multiprofesionālam darbam”. 
  • 13.Baltijas politikas dialogs būs veltīts primārajai veselības aprūpei – tajā Baltijas valstu veselības aprūpes eksperti diskutēs par integrētās primārās veselības aprūpes veicināšanu un sadarbību ar slimnīcām, sociālās aprūpes dienestiem un sabiedrības veselības dienestiem ar mērķi uzlabot primārās veselības aprūpes kvalitāti sabiedrības novecošanas kontekstā.
  • Konferences darbs ir plānots vairākās sesijās. Veselības ministre Anda Čakša vadīs 2.sesiju, kuras laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar skatījumu par primārās aprūpes speciālistu lomu veselības aprūpē. Sesijas laikā tiks diskutēts par primārās veselības aprūpes profesionālo attīstību, kā arī tiks apspriesta politika jauno speciālistu piesaistei darbam veselības aprūpes sistēmā. 
  • Sesiju laikā tiks diskutēts arī par multiprofesionālajām un daudzdisciplīnu pieejām primārajā veselības aprūpē, primārās veselības aprūpes centrālo un koordinējošo lomu, jo īpaši ņemot vērā novecojošo cilvēku kompleksās, hroniskās veselības problēmas, primārās veselības aprūpes apmaksas modeļiem, par pieejamību, kvalitāti un nepārtrauktību primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā un citiem primārās veselības aprūpes jautājumiem. 
  • Konferencē savu skatījumu par primāro veselības aprūpes sniegs arī vairāki starptautisko organizāciju eksperti, tostarp Pasaules Veselības organizācijas Veselības sistēmu un sabiedrības veselības departamenta pārstāvis Huans Tello (Juan Tello) un citi eksperti. 
  • Baltijas valstu politikas dialogs norisināsies jau 13.reizi un katru gadu tiek veltīts kādai konkrētai veselības aprūpes tēmai. Iepriekšējās Baltijas politikas dialogu sanāksmes tika veltītas tādam tēmām kā veselības aprūpes pakalpojumu iepirkšana, cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē, izaicinājumi veselības aprūpes sistēmas pārvaldībā u.c. 

Informācijas avots: Veselības ministrija