Zāļu lieltirgotavu apgrozījums 2016. gada 3. ceturksnī

Zāļu lieltirgotavu apgrozījums 2016. gada 3. ceturksnī

03.11.2016

  • 2016. gada trešajā ceturksnī Latvijā darbojās 80 licencētas zāļu lieltirgotavas, realizējot zāles 121,07 milj. eiro apjomā, kas ir par 5 % mazāk nekā 2016. gada otrajā ceturksnī. Salīdzinājumā ar 2015. gada trešo ceturksni kopējais zāļu apgrozījums Latvijā ir pieaudzis par 10 %.
  • Ārpus Latvijas šī gada trešajā ceturksnī 28 zāļu lieltirgotavas realizējušas 685 dažādu nosaukumu Latvijas Zāļu reģistrā ietvertās zāles (tai skaitā 292 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 27,70 milj. eiro, kas būtiski neatšķiras no apgrozījuma iepriekšējā ceturksnī.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie pārskati Zāļu valsts aģentūrai.