7. novembris – Eiropas radona diena

7. novembris – Eiropas radona diena

07.11.2016

 • Jau otro gadu Eiropā 7.novembrī tiek atzīmēta Eiropas radona diena. Tradīciju uzsāka Eiropas Radona Asociācija, kas 7. novembri izvēlējās par godu Marijas Sklodovskas-Kirī dzimšanas dienai. Sklodovska-Kirī bija poļu izcelsmes Francijas zinātniece, kas pirmā ir ieguvusi Nobela prēmiju divās dažādās zinātnēs – Nobela prēmiju fizikā par radioaktivitātes pētīšanu un Nobela prēmiju ķīmijā par ķīmisko elementu rādija un polonija atklāšanu un to radioaktīvo īpašību pētīšanu.
 • Līdz šim Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, radona gāzes mērījumi plašā mērogā nav veikti. Tāpēc nav pietiekoši datu, lai izdarītu secinājumus par situāciju valstī kopumā. Indikatīvi radona mērījumi Latvijā iepriekš veikti 90.gados.
 • Radona gāzes mērījumi ir nepieciešami, lai novērtētu situāciju Latvijā un apzinātu teritorijas ar iespējami paaugstinātu radona līmeni. Turklāt Latvijai, tāpat kā citām Eiropas Savienības valstīm, līdz 2018.gadam ir jāizstrādā radona rīcības plāns, lai sniegtu ieteikumus radona līmeņa kontrolei ēkās un dzeramajā ūdenī, kā arī noteiktu pasākumus radona līmeņa pazemināšanai vietās, kur tas konstatēts paaugstinātā daudzumā.
 • Visā Eiropā radona gāzes koncentrācija nav vienādā līmenī, tās daudzums ir atkarīgs no konkrētās ģeogrāfiskās vietas, piemēram, Čehijā, Somijā vai Austrijā, koncentrācija ir īpaši augsta, kur tuvu zemes virskārtai izvietoti granīta ieži. Visā Eiropa, arī Latvijā, iedzīvotājiem pusi no dabiskā radiācijas gada efektīvās dozas rada tieši radons. Radona gāze ir viena no biežāk sastopamajām radioaktīvajām vielām, ko no zemes dzīlēm izdala dabīgie radioaktīvie materiāli, kā arī būvmateriāli.
 • Tā ka radonam nav krāsas, garšas un smakas, bez īpašām iekārtām sajust tā klātbūtni nav iespējams. Mazs radona daudzums organismam nekaitē, tomēr ilgstoša uzturēšanās paaugstinātā radona koncentrācijā var veicināt nevēlamas izmaiņas, galvenokārt elpošanas un gremošanas orgānu sistēmā. Ir pierādīts, ka radona negatīvā ietekme ievērojami lielāka ir smēķētājiem, radot papildu risku saslimt ar elpošanas orgānu slimībām.
 • Lai nodrošinātu koordinētu darbību radona situācijas apzināšanai Latvijā un izstrādātu radona rīcības plānu, ievērojot Direktīvas 2013/59/Euratom prasības, VARAM 2015.gadā izveidoja darba grupu, kurā darbojas pārstāvji no 12 dažādām organizācijā – VARAM, Labklājības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas, VVD RDC, Veselības inspekcijas, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, LU Ķīmiskās fizikas institūta, RSU Darba drošības un vides veselības institūta, RTU Būvniecības fakultātes, RTU Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centra.

Radona gāzes līmeņa novērtējums 2016. – 2017. gadā tiek īstenots trīs posmos:

1. posms. “Radona gāzes mērījumi mājsaimniecībās un dzeramā ūdens apgādes objektos”

 • VVD RDC projekts “Radona gāzes mērījumi Latvijas mājsaimniecībās 2016.gadā”. Mērījumi 500 mājsaimniecībās tiek veikti no 2016.gada marta līdz decembrim.
 • VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta Nr.1-08/394/2015 “Radioaktīvo vielu novērtējums vidē” ietvaros veic radona līmeņa mērījumus lielākajos dzeramā ūdens apgādes objektos (vidējais diennakts piegādātais ūdens daudzums ≤100 m3/diennaktī). Mērījumi tiek veikti laika posmā no 2016.gada februāra līdz oktobrim.
 • Semināri, apmācības darba grupas pārstāvju kompetences palielināšana nacionālā novērtējuma stratēģijas izstrādē, monitoringa veikšanā un  par  pasākumiem, lai samazinātu radona gāzes koncentrāciju telpās.

2. posms. “Radona gāzes mērījumi darba vietās un publiskajās ēkās”

 • VVD RDC projekts “Radona gāzes mērījumi Latvijas darba vietās un publiskajās ēkās 2016./2017.gadā”. Mērījumi 250 publiskajās ēkās un dažādās darba vietās tiek veikti no 2016.gada novembra līdz 2017.gada maijam.

3. posms. “Rezultātu novērtēšana un sabiedrības informēšana”

 •  Rezultātu novērtēšana:
  • 2017.gada janvāris-februāris iegūto radona gāzes mērījumu rezultātu mājsaimniecībās apkopšana un informācijas sagatavošana iesaistītajiem iedzīvotājiem;
  • 2017.gada septembris-novembris iegūto radona gāzes mērījumu rezultātu darba vietās un publiskās ēkās apkopošana un informācijas sagatavošana iesaistītajām  organizācijām.
 • Sabiedrības informēšana par mērījumu rezultātiem:
  • 2017.gada februāris-marts sabiedrības un masu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju informēšana par iegūtajiem radona gāzes mērījumu rezultātiem mājsaimniecībās, kā arī radona gāzes koncentrāciju 160 lielākajos dzeramā ūdens apgādes objektos;
  • 2017.gada septembris-novembris sabiedrības un masu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju informēšana par iegūtajiem radona gāzes mērījumu rezultātiem darba vietās un publiskās ēkās;
  • atbilstoši radona gāzes situācijas novērtējumam – informācijas izstrādāšana par pasākumiem un iespējamo aizsardzību, lai samazinātu radona gāzes koncentrāciju telpās un ietekmi uz iedzīvotāju veselību.

VVD RDC aicina visus iedzīvotājus, kuru mājsaimniecības piedalās novērtējumā, nodot detektorus kopā ar aizpildītu pieteikuma anketu, no 14. novembra līdz 5. decembrim, tuvākajā VVD Reģionālajā vides pārvaldē – Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Rīgā, Valmierā, Madonā, Daugavpilī un Rēzeknē.

 • Novērtējumam mājsaimniecībās un darba vietās nepieciešamo detektoru notika pateicoties Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Tehniskās sadarbības programmas projektu finansējumam. Projekti tiek īstenoti VVD pamatbudžeta ietvaros, atsevišķi neparedzot līdzekļus.
 • Papildu informāciju par projektiem “Radona gāzes mērījumu Latvijas mājsaimniecībās 2016. gadā” un “Radona gāzes mērījumi Latvijas darba vietās un publiskajās ēkās 2016./2017. gadā” var uzzināt VVD RDC: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045, tālr.: 67084207, e-pasts: [email protected].
 • Informāciju par iespēju veikt radona koncentrācijas mērījumus dzeramajā ūdenī – VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”: Maskavas ielā 165, Rīgā, LV-1019, tālr.: 67032620, 67032665, e-pasts: [email protected].

Informācijas avots: Valsts vides dienests