Paredz izmaiņas ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un ieviešanas kārtībā

Paredz izmaiņas ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un ieviešanas kārtībā

10.11.2016
  • 10.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais grozījumu projekts noteikumiem, kas paredz izmaiņas ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtībā*.
  • Noteikumu grozījumu projekta mērķis ir precizēt, kuras no medicīniskajām tehnoloģijām apstiprina Nacionālais veselības dienests. Paredzēts, ka medicīniskās tehnoloģijas arī turpmāk novērtēs un apstiprinās NVD, izņemot tādas medicīniskās tehnoloģijas kā zāles, kuras apstiprina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu reģistrēšanu, un medicīniskās ierīces, kuras apstiprina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrēšanu.
  • Paredzēts, ka iesniegumu medicīniskās tehnoloģijas apstiprināšanai vai anulēšanai drīkstēs iesniegt ārstniecības iestādes un ārstniecības personu profesionālās organizācijas. Šobrīd noteikts, ka šādas tiesības ir arī atsevišķām ārstniecības personām, bet, lai nodrošinātu pārliecību, ka medicīniskā tehnoloģija atbilst konkrētās ārstniecības nozares vadlīnijām un tās ieviešanai būs nodrošinātas nepieciešamās telpas un speciālisti, plānots šo sarakstu sašaurināt.
  • Noteikumu grozījumu projekts paredz arī noteikt izņēmumu attiecībā uz tiesu medicīnas ekspertīzē, tiesu psihiatrijas ekspertīzē un narkoloģijas ekspertīzē izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanai iesniedzamo informāciju un pārskatu sniegšanu, ņemot vērā, ka pašreizējās noteikumu prasības ne vienmēr iespējams attiecināt uz tiesu medicīnas ekspertīzēs izmantojamajām metodēm. Tāpat plānots noteikt ierobežojumus attiecībā uz tiesu medicīnas ekspertīzē, tiesu psihiatrijas ekspertīzē un narkoloģijas ekspertīzē lietojamo tehnoloģiju publiskošanu. 

*Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.468 „Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība”

Informācijas avots: Veselības ministrija