SPKC aizliedz jaunu psihoaktīvo vielu

SPKC aizliedz jaunu psihoaktīvo vielu

17.11.2016

  • Rīt, 2016. gada 18. novembrī, stāsies spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izdots pagaidu aizliegums jaunai psihoaktīvai vielai 3-MeO-PCMMo un tās saturošiem izstrādājumiem. Minētā viela šobrīd vēl nav konstatēta Latvijā, tomēr Agrīnās brīdināšanas sistēmā saņemts brīdinājuma ziņojums par vielas identifikāciju Slovēnijā.
  • SPKC speciālisti brīdina, ka vielas 3-MeO-PCMMo un tās saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu personas veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā.
  • Saskaņā ar izdoto pagaidu aizliegumu, aizliegtās vielas un tās saturošus izstrādājumus nedrīkst izgatavot, iegādāties, glabāt, pārvadāt, pārsūtīt vai izplatīt. Tāpat no aizlieguma spēkā stāšanās dienas, vielas un tās saturoši izstrādājumi trīs darba dienu laikā jānodod Valsts policijai. Minētais attiecas gan uz juridiskām, gan fiziskām personām.
  • Par jauno psihoaktīvo vielu vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu nosaka kriminālatbildību – brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu darbu vai naudas sodu un policijas kontroli. Savukārt, ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, tiek piemērots sods ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai citas likumā noteiktās sankcijas.
  • Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, lēmumu par aizliegumu var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Veselības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.
  • Ieskaitot aizliegumu vielai 3-MeO-PCMMo, kopš 2013. gada, SPKC būs izdevis aizliegumus 40 jaunām psihoaktīvām vielām, kuras visas ir bīstamas cilvēka dzīvībai un veselībai. Papildu informāciju par jaunu psihoaktīvu vielu aizliegšanas kārtību un jau noteiktajiem aizliegumiem pieejama sadaļā “Jaunās psihoaktīvās vielas”.

Ilze Arāja,

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Slimību profilakses un kontroles centrs

tālr. 67387667;29487552; [email protected]