Zāļu reģistrācijas komisijas un Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas sēdes 2016. gada decembrī

22.12.2016

  • Atgādinām, ka Zāļu valsts aģentūras komisiju sēdēs izskatāmie jautājumi tiek plānoti savlaicīgi un izskatīti iespējami tuvākajā komisijas sēdē. Ar plānoto komisiju sēžu norises datumu un laiku var iepazīties Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē Pasākumu kalendārs.
  • Vēršam uzmanību, ka 2016. gada pēdējā Zāļu reģistrācijas komisijas sēde notiks 14. decembrī. Līdz ar to aicinām savlaicīgi plānot dokumentu iesniegšanu, lai komisijas sēdes laikā varētu izskatīt arī iespējamos reģistrācijas apliecības īpašnieku lūgumus par zāļu reģistrācijas anulēšanu un zāļu izslēgšanu no Latvijas zāļu reģistra, kas tiks saņemti aģentūrā līdz 2016. gada 12. decembrim.
  • 2016. gada pēdējā Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas sēde plānota 22. decembrī. Lūdzam dokumentus iesniegt savlaicīgi.

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra