Paredzēts noteikt maksas pakalpojumu cenrādi tiesu ekspertīzēm valsts kapitālsabiedrībās

Paredzēts noteikt maksas pakalpojumu cenrādi tiesu ekspertīzēm valsts kapitālsabiedrībās

25.11.2016
  • 24.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts*, kurā noteikts maksas pakalpojumu cenrādis valsts kapitālsabiedrībās veiktajām ekspertīzēm, kurās tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts.
  • Maksas pakalpojumu cenrādi paredzēts noteikt, pamatojoties uz Tiesu ekspertu likuma 10. panta ceturtajā daļā ietverto deleģējumu par valsts kapitālsabiedrības kompetencē esošo tiesu ekspertīžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. 
    Tādejādi maksas pakalpojumu cenrādī šāds pakalpojums tiks noteikts: Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, slimnīcā „Ģintermuiža”, Piejūras slimnīcā, Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā un Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā. 
  • Plānots, ka maksas pakalpojumu cenrādī norādītā maksa par ekspertīžu veikšanu būs saistoša visiem ekspertīzes noteicējiem šādām ekspertīzēm – tiesu psihiatriskā ekspertīze; tiesu psiholoģiskā ekspertīze; narkoloģiskā ekspertīze – alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes uz personu narkoloģiskā izpēte; ķīmiski – toksikoloģiskā ekspertīze; kompleksā ekspertīze; izņemot gadījumus, kad ambulatorās vai stacionārās psihiatriskās vai psiholoģiskās ekspertīzes veikšanu nosaka tiesa.

* Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts kapitālsabiedrības, kurā tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts, kompetencē esošo tiesu ekspertīžu maksas pakalpojumu cenrādi”

Informācijas avots: Veselības ministrija